eureknews.pl

Blog o modzie, urodzie i zdrowiu

Lifestyle

Innowacje w medycynie w Polsce i na świecie

Ciągle przeobrażający się świat wymusza odkrywanie nowych wynalazków w wielu gałęziach medycyny. Zmienia się zarówno nasz styl życia, jak i pojawiają się całkiem nowe choroby. Dodatkowo w przypadku wielu schorzeń do dzisiaj nie mamy skutecznej terapii, a są to zarówno choroby cywilizacyjne, jak i takie, które towarzyszą człowiekowi od wieków. Nie do pominięcia jest fakt starzenia się społeczeństwa i związanych z tym przypadłościami takimi jak demencja czy Alzheimer. Ponadto w celu usprawnienia leczenia i kontroli nad całym procesem terapeutycznym wprowadza się do medycyny technologie informatyczne. Dlatego w medycynie wiele się dzieje, ciągle poszukiwane są nowe metody lecznicze. Przyspieszenie w medycynie szczególnie widoczne jest między innymi od momentu wybuchu pandemii Covid-19. Należy zauważyć, że oprócz tego, że jest to nowa jednostka chorobowa, to dodatkowo globalizacja i możliwość przemieszczania się po całym świecie, spowodowały ogólnoświatowy problem. W wielu krajach opracowywane jest leczenie i szczepionki przeciwko Covid-19. Niemniej jednak dla wielu chorób, do których już jesteśmy przyzwyczajeni, również poszukiwana jest nowa terapia. Innowacje w medycynie są konieczne i obejmują zarówno wynajdowanie nowych leków, jak też prekursorskie technologie jak np. drukowanie narządów w technologii 3D, czy używanie robotów w zabiegach chirurgicznych. Istotnym działem medycyny, gdzie poszukuje się nowych możliwości, jest onkologia. W związku z tendencją wzrostową w zachorowalności na nowotwory złośliwe bardzo ważny jest rozwój w tej dziedzinie i poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań. Dzięki innowacjom wydłuża się średni czas przeżycia osób z chorobami onkologicznymi, a w przypadku niektórych nowotworów uzyskuje się tak długi czas remisji, że pacjent może w ogóle zapomnieć o chorobie. W związku z tym, że cały świat bierze udział w wyścigu do nowoczesności, mamy coraz większą możliwość życia w zdrowiu. Polska w rankingu innowacji w medycynie w 2019 roku według Raportu Global Innovation Index znalazła się na 39 miejscu, a biorąc pod uwagę tylko kraje europejskie na 26 lokacie. To dość niskie miejsce naszego kraju w rankingu wynika oczywiście z możliwości gospodarczych kraju i ilości środków finansowych przeznaczanych na te cele. Jednakże osoby pracujące sektorze biomedycznym nie ustają w wysiłkach, by dać nam szanse na poprawę jakości życia i również w Polsce wykonywane są innowacyjne operacje i powstają technologie, które potem wykorzystywane są w innych regionach świata.