eureknews.pl

Blog o modzie, urodzie i zdrowiu

kontrola finansów
Zdrowie

Kontrola finansów w stowarzyszeniach i fundacjach – jakie funkcje pełni?

Specyficznymi instytucjami działającymi na rzecz społeczeństwa są organizacje pozarządowe takie jak fundacje i stowarzyszenia. Mają one określony cel związany z potrzebami danego regionu. Może to być wspieranie kultury, pomoc osobom niepełnosprawnym albo opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Ponieważ są to organizacje non-profit, kapitał przeznaczony na ich działalność pochodzi od głównego fundatora oraz innych sponsorów. Aby sprawdzić czy te fundusze są prawidłowo wykorzystywane, potrzebna jest częsta kontrola finansów. Pozwala ona sprawdzić, czy pieniądze wydawane są na cele statutowe, zgodnie z zasadami określonymi przez ten dokument.

kontrola finansów

Jak ważna jest kontrola finansów?

Odpowiada za to zarząd fundacji, więc w jego interesie jest przeprowadzanie kontroli finansów pod kątem ich wydatkowania. Ważne jest też sprawdzanie prowadzonej księgowości, w aspekcie prawidłowości w dokumentowaniu wszelkich rozliczeń.
Dokładna kontrola finansów może też być zlecona przez założyciela fundacji, lub któregoś z jej sponsorów. Chcą oni wiedzieć na co idą ich pieniądze i czy zawsze są odpowiednio rozdysponowane. W tym celu fundator może zaangażować niezależnego audytora, który przekaże mu potem dokładną relację ze swoich działań w postaci szczegółowego raportu.
Stała kontrola finansów powinna też być przeprowadzana w każdym stowarzyszeniu, aby było wiadomo czy pieniądze ze składek członkowskich i pozyskiwanych dotacji, są wykorzystywane na cel, dla którego zostało ono powołane. W tym zakresie zarząd współpracuje ze skarbnikiem stowarzyszenia.

m-reklama.pl