Pamięć z węgla

Zastosowanie węglowych nanorurek w układach pamięci może stukrotnie zmniejszyć ich zapotrzebowanie na energię.Wyjątkowo energooszczędną pamięć komputerową zaprojektowali inżynierowie z University of Illinois.

Jej kluczowym elementem są nanorurki - niezwykle cienkie walce z atomów węgla (średnica rzędu jednego nanometra, dziesięć tysięcy razy cieńsze od ludzkiego włosa). Pojedynczy bit pamięci jest tu fragmentem nanorurki, w której środku umieszczono „przełącznik” z materiału zmiennofazowego. (Czyli takiego, który pod wpływem prądu zmienia właściwości fizyczne, stając się izolatorem lub przewodnikiem.) Zapis w takiej komórce pamięci odbywa się przez przepuszczenie przezeń prądu o niewielkim natężeniu (większym lub mniejszym, w zależności od tego, czy chcemy zapisać ”zero”, czy „jedynkę”).

„Zapotrzebowanie na prąd spada wraz z objętością całego układu. Dzięki nanorurkom możemy znacząco zmniejszyć pobór mocy” ” – wyjaśnia tę konstrukcję Feng Xiong, jeden z autorów artykułu w „Science”.

Jak dotąd zespół z University of Illinois skonstruował i przetestował kilkaset pojedynczych bitów pamięci opartej na nanorurkach. Teraz pracuje nad konstrukcją większych układów, a także nad ich dalszym zmniejszeniem zapotrzebowania na moc. „Mimo że już stukrotnie zmniejszyliśmy zużycie energii, to fizyka daje nam o wiele większe możliwości. Myślę, że możemy skonstruować układy jeszcze dziesięć razy bardziej oszczędne” – zapowiada prof. Eric Pop2011_03_11_b1

Maciej Bójko