Get Adobe Flash player

Zastosowanie wglowych nanorurek w ukadach pamici moe stukrotnie zmniejszy ich zapotrzebowanie na energi.Wyjtkowo energooszczdn pami komputerow zaprojektowali inynierowie z University of Illinois.

Jej kluczowym elementem s nanorurki - niezwykle cienkie walce z atomw wgla (rednica rzdu jednego nanometra, dziesi tysicy razy ciesze od ludzkiego wosa). Pojedynczy bit pamici jest tu fragmentem nanorurki, w ktrej rodku umieszczono ?przecznik? z materiau zmiennofazowego. (Czyli takiego, ktry pod wpywem prdu zmienia waciwoci fizyczne, stajc si izolatorem lub przewodnikiem.) Zapis w takiej komrce pamici odbywa si przez przepuszczenie przeze prdu o niewielkim nateniu (wikszym lub mniejszym, w zalenoci od tego, czy chcemy zapisa ?zero?, czy ?jedynk?).

?Zapotrzebowanie na prd spada wraz z objtoci caego ukadu. Dziki nanorurkom moemy znaczco zmniejszy pobr mocy? ? ? wyjania t konstrukcj Feng Xiong, jeden z autorw artykuu w ?Science?.

Jak dotd zesp z University of Illinois skonstruowa i przetestowa kilkaset pojedynczych bitw pamici opartej na nanorurkach. Teraz pracuje nad konstrukcj wikszych ukadw, a take nad ich dalszym zmniejszeniem zapotrzebowania na moc. ?Mimo e ju stukrotnie zmniejszylimy zuycie energii, to fizyka daje nam o wiele wiksze moliwoci. Myl, e moemy skonstruowa ukady jeszcze dziesi razy bardziej oszczdne? ? zapowiada prof. Eric Pop2011_03_11_b1

Maciej Bjko

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy