Get Adobe Flash player

Holenderskim naukowcom udało się skonstruować napędzany elektrycznie molekularny pojazd, który porusza się w kontrolowany sposób. Na obecnym etapie steruje się nim za pomocą igły skaningowego mikroskopu tunelowego. O przypominającej samochód cząsteczce donosi najnowsze wydanie ?Nature?.Budowa nanopojazdów o wielkości pojedynczej cząsteczki to wyjątkowo ambitny cel uczonych zajmujących się nanotechnologią, czyli techniką działającą w skali atomów i molekuł. Do napędzania odpowiednio zaprojektowanych cząsteczek sugerowano już wykorzystanie światła, reakcji chemicznych czy prądu.
 

Uczeni z holenderskiego uniwersytetu w Groningen opracowali nanopojazd, który reaguje na napięcie elektryczne i pod jego wpływem porusza się po płaskiej miedzianej powierzchni. ?Samochód? składa się z czterech podjednostek połączonych centralną osią. Pełnią one jednocześnie funkcję silniczków i kół. Elektryczny impuls z igły skaningowego mikroskopu tunelowego powoduje zmianę kształtu czterech kół oraz ruch całej cząsteczki. Pod wpływem pojedynczego impulsu pojazd przemieszcza się o 6 nm, czyli 6 miliardowych części metra. Badaczom udało się wprowadzić nawet pewne modyfikacje do konstrukcji. Manipulując konfiguracją ?kół?, można je tak ustawić, aby pojazd przemieszczał się w jednym kierunku lub w przypadkowy sposób ? albo też sprawić, by nie ruszał się wcale.
 

Dokonanie holenderskich uczonych pokazuje, że nanotechnologia z prawdziwego zdarzenia powoli staje się rzeczywistością. ? Nasz projekt stanowi punkt wyjścia dla eksploracji bardziej złożonych molekularnych systemów mechanicznych, wykorzystujących kontrolowany ruch ? piszą w swojej pracy Holendrzy.
 

To osiągnięcie i podobne mogą doprowadzić do powstania skomplikowanych nanourządzeń o przeróżnych zastosowaniach. Najbardziej znane wizje przyszłości przedstawiają mikroskopijne roboty naprawiające komórki organizmu albo nanofabryki tworzące dowolne przedmioty.
 

Choć to na razie domena filmów science fiction, to trzeba pamiętać, że rzeczywistość niejednokrotnie już przerosła nasze fantazje.
 

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 11 10 e

CZYTAJ TAKŻE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy