Izotopy pomogą znaleźć raka

Nowotwór płuc to najczęściej spotykana odmiana raka na świecie. Szanse na jego pokonanie zwiększa wykorzystanie radioaktywnych izotopów do „namierzania” guzków płuc, podczas operacji ich usuwania - donosi raport Europejskiej Multidyscyplinarnej Konferencji Torakoonkologii (EMCTO).

Rak płuc może rozwinąć się z guzków, choć ich istnienie nie oznacza jeszcze nowotworu. Najważniejsza – jak w wypadku każdych zmian nowotworowych - jest wczesna diagnoza i skuteczne ich usunięcie. Problemem w tym, że nie wszystkie zmiany patologiczne daje się łatwo wykryć. Najwięcej trudności sprawia znajdowanie małych, głęboko położonych lub niepojedyńczych guzków, takich, które mogą nie zostać odnalezione przez chirurga drogą badania dotykiem podczas operacji.

Tymczasem włoscy uczeni z Santa Croce e Carle Hospital w Cuneo znaleźli sposób na wykrycie takich małych zmian w płucach.Swój eksperyment przeprowadzili z udziałem 19 pacjentów, u których stwierdzono występowanie w płucach pojedynczych guzków o średnicy mniejszej niż 3 centymetry.

Ich metoda polega na wstrzyknięciu radioaktywnego izotopu pierwiastka technet - technetu-99m–emitującego cząstki gamma – w pobliże lub w guzek. Izotop ten gromadzi się w zmianie nowotworowej.Emitowane przez niego promieniowanie wyłapywane jest przez detektor, co pozwala dokładnie określić położenie zmiany patologicznej – w czasie około 6 minut.

Podczas operacji chirurg dokładnie sprawdza, czy usunął całą oznaczoną tkankę. W przypadku 19 pacjentów włoskich naukowców cała procedura zakończyła się powodzeniem i nie było komplikacji. Według badaczy, zabiegi z wykorzystaniem scyntygrafii (bo tak nazywa się wykorzystanie izotopu do „namierzania” nowotworów) mogą skutecznie wspierać i uzupełniać obecne techniki operacyjne zwiększając ich skuteczność2011_02_28b

Marcin Świetlicki