Get Adobe Flash player

W teorii grafen to cienki na jeden atom pat pierwiastkowego wgla, w ktrym atomy ukadaj si w idealn heksagonaln struktur plastra miodu. W praktyce trudno jednak wytworzy arkusze pozbawione skaz, nieregularnoci, zgrubie itd. Inynierowie z Uniwersytetu Illinois opracowali wanie potencjalne rozwizanie problemu.

  

Ich punktem wyjcia bya metoda uzyskiwania duych arkuszy grafenu poprzez rozpylanie metanu na foli miedzian wewntrz rozgrzanego pieca: wizania w czsteczce midzy wglem a wodorem pkaj, gaz ulatuje, a atomy wgla osiadaj na blaszce. Amerykanie odkryli, e nieregularnoci miedzianego podkadu przekadaj si na defekty uzyskanego grafenu.

W folii wystpuj krysztay miedzi o rnych strukturach krystalicznych, ktre opisuje si trzycyfrowymi indeksami. Autorzy artykuu w ?Nano Letters? udowodnili, e np. wgiel osiadajcy na powierzchni krysztau o wskaniku 100 (struktura szecianu) tworzy grafen bardzo sabej jakoci, podczas gdy krysztay miedzi 111 (struktura plastra miodu) s najlepszym podoem dla produkcji grafenu.


W pewnym sensie rozwizanie proponowane przez Amerykanw to zamiana jednego problemu na drugi, gdy z kolei produkcja arkuszy miedzi majcych sta struktur krysztau 111 byaby niedopuszczalnie droga. Jednak autorzy pracy spekuluj, e producenci mog szuka kompromisu pomidzy kosztem wytworzenia folii miedzianej o podanej strukturze krystalicznej a jakoci uzyskanego grafenu.


Maciej Bjko/EurekNews.pl 2011 10 31 c

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy