Get Adobe Flash player

Nowa forma grafenu

Naukowcom udao si uzyska now form grafenu. Okazuje si, e gdy jego arkusze zostan zmite jak zbdne kartki papieru, staj si odporniejsze na mechaniczne odksztacenia. O szczegach odkrycia mona przeczyta w biecym numerze miesicznika ?ACS Nano?.

 

Grafen, cienka na jeden atom pachta atomw wgla, ma wiele bardzo ciekawych waciwoci. Jest supercienki, bardzo mocny, elastyczny i sprawdza si jako znakomity przewodnik ? a to tylko kilka z jego zalet. Istnieje jednak istotna przeszkoda dla produkcji i wykorzystywania go na szersz skal: warstwy grafenu ?lubi? ukada si w stosy. I podobnie jak ryza papieru, ktra ma waciwoci zdecydowanie inne ni pojedyncza kartka, tak stos arkuszy grafenu to zupenie odmienny materia ? sztywny i trudniejszy w obrbce.


Badacze z amerykaskiego Uniwersytetu Northwestern opracowali now form grafenu, pozbawion skonnoci do ukadania si w bloki. ? Wyobracie sobie kosz peen zmitych arkuszy papieru. Moecie je zgina i upycha, jak mocno chcecie, ale w odrnieniu od papieru uoonego w ryz osobne kartki cigle bd miay swoj powierzchni ? wyjania gwny autor eksperymentu prof. Jiaxing Huang.


Idea ?gniecenia? jest stosunkowo prosta: kropelki wody zawierajce arkusze grafenu przepuszcza si przez wntrze rozgrzanego pieca. Woda szybko paruje i w trakcie tego procesu arkusze s ciskane w kulki. Te z kolei nie maj regularnej powierzchni, a przez to trac zdolno do ciasnego ukadania si na sobie. Zyskay za to zupenie now waciwo: du odporno na mechaniczne odksztacenia. Im silniej s ciskane, tym staj si mocniejsze.


Naukowcy ju si zastanawiaj nad tym, jak mona wykorzysta tak uoone arkusze. ? Myl, e ta forma bdzie przydatna w badaniu zastosowa grafenu w przechowywaniu oraz przetwarzaniu energii ? przewiduje Huang.


Maciej Bjko/EurekNews.pl 2011 10 18 d

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy