Get Adobe Flash player

Bioplastik z okrzemek

Jest szansa, e ju niedugo nie tylko z polskich pla, ale i z innych zamieconych terenw znikn hady plastikowych odpadw. Niemieckim uczonym udao si zaprzc jednokomrkowe glony do produkcji samorozkadajcego si bioplastiku. O swoim dokonaniu pisz na stronach pisma ?Microbial Cell Factories?.

 

Otrzymane tworzywo, o skomplikowanej chemicznej nazwie, w skrcie oznaczane jest jako PHB. W naturze produkuj go niektre bakterie. Materia ten ma podobne waciwoci jak plastik otrzymywany z ropy, ale jest cakowicie biodegradowalny. Niestety hodowla bakterii w celu pozyskania tworzywa jest zbyt kosztowna, aby moga by opacalna.
 

Zesp naukowcw z LOEWE-Centre Synmikro w Marburgu i z Westflische Wilhelms-Universitt zastosowa jednak dosy nietypowe podejcie. Po wyizolowaniu bakteryjnych genw, odpowiedzialnych za produkcj enzymw niezbdnych do wytwarzania plastiku, wmontowa je w genom jednokomrkowych glonw zwanych okrzemkami, z gatunku Phaeodactylum tricornutum. Efekt by znakomity ? ju po siedmiu dniach PHB stanowio ? bagatela! ? 10 proc. suchej masy okrzemek.
 

? Na wiecie kadego dnia zuywa si miliony ton plastiku opartego na ropie, co pozostawia olbrzymi ilo odpadw. Ich biodegradacja zajmuje tysice lat, jeli w ogle jest moliwa. Wykorzystanie bakterii jest za drogie, a roliny, z ktrych take mona produkowa tego typu biodegradowalne tworzywa, rosn zbyt wolno i zajmuj zbyt due obszary gruntu. P. tricornutum potrzebuj przede wszystkim wiata i wody, a w cigu kilku tygodni mog produkowa podobne iloci PHB, co roliny w kilka miesicy! ? wyjaniaj autorzy badania.
 

Czekamy zatem na pierwsze butelki i reklamwki z nowego bioplastiku.


Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10_18_a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy