Oko w telefonie

Norwescy inynierowie z orodka badawczego SINTEF opracowali elow soczewk, ktra zmieniajc swj ksztat, potrafi ustawia odpowiedni ostro obrazu. Ten poyteczny wynalazek moe bardzo szybko trafi do aparatw montowanych w telefonach.

 

Ustawianie ostroci obrazu w aparatach fotograficznych polega na pracy ruchomego ukadu soczewek, ktre zmieniaj swoje uoenie. Taki mechanizm nie jest atwo zminiaturyzowa, a w swojej pracy zuywa on do duo energii. Dlatego nie jest to idealne rozwizanie dla bardzo maych kamer w telefonach komrkowych.

Specjalici z Norwegii postanowili wic wymyli co lepszego. ? Zaczlimy si zastanawia nad moliwoci stworzenia soczewki z autofokusem, ktrej dziaanie opieraoby si na zasadach zaobserwowanych w naturze. W efekcie powsta projekt optycznej ?kanapki? zbudowanej z niezwykle cienkich warstw szka, polimeru i elu oraz elastycznego stopu metalu ? wszystko w bardzo maej skali ? opowiada jeden z twrcw wynalazku Dag Vang.


Efektem pracy inynierw jest soczewka, ktra zmieniajc swj ksztat, dostraja ostro obrazu ? czyli dziaa podobnie jak ludzkie oko. Dziki wsppracy z norwesk firm PoLight udao si za zbudowa prototyp, ktrym zainteresowani s znani producenci elektronicznych gadetw, w tym Nokia i Apple. Moemy si wic spodziewa, e ju niedugo telefony zaczn mie swoje... oczy.


Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10 14 e