Get Adobe Flash player

To przeom w dziedzinie elektroniki. Pierwszy na wiecie programowalny nanoprocesor opracowali naukowcy i inynierowie Harvardu we wsppracy z organizacj MITRE - donosi dzisiejsze "Nature".

Procesory to serca wspczesnych komputerw oraz wielu urzdze elektronicznych.Zajmuj si przetwarzaniem danych umoliwiajc ich dziaanie.Elementy, z ktrych si je buduje s wielkoci kilkunastu nanometrw. Dla porwnania, szeroko ludzkiego wosa to okoo 100 000nm. Jednak technologia wykorzystywana obecnie w przemyle ma swoje ograniczenia, ktre wynikaj ze zmiany waciwoci materii w miar zmniejszania rozmiaru budowanych struktur. Poradzenie sobie z tymi problemami moe wymaga zmiany sposobu, w jaki wytwarzamy te elementy. Dlatego specjalici zajmujcy si nanotechnologi prbuj uczyni je jeszcze mniejszymi formujc je z pojedynczych atomw i czsteczek. T drog poszed zesp pracujcy pod kierownictwem Charlesa M. Liebera z Harvard University.

Na razie elementy tworzce ich nanoprocesor s o wiele wiksze od atomw, a nawet wiksze od czci, z ktrych robi si dzi procesory. Badacze wierz jednak, e ta metoda moe posuy do budowania elektronik przyszoci.

Nanoprocesor, ktry skonstruowali potrafi wykonywa proste dziaania arytmetyczne i logiczne. Jednostka skada si z nanoobwodw, ktre mog by zaprogramowane elektronicznie. ?Dziki ich bardzo maym rozmiarom i niskiemu zapotrzebowaniu na energi obwody nanoprocesora s elementami, ktre tworz bloki umoliwiajce budow cakowicie nowej klasy znacznie mniejszych czujnikw elektrycznych? ? mwi Shamik Das, gwny inynier Grupy Nanosytemw MITRE. Ponadto raz zaprogramowane tranzystory nie potrzebuj cigego zasilania do podtrzymywania gotowoci dziaania ukadu.

Dziki tym zaletom nanoprocesory mog znale zastosowanie w systemach wbudowanych i nowych typach sprztu medycznego. ?Jestemy podekscytowani perspektywami wykorzystania naszego rozwizania w budowie ukadw elektronicznych? ? powiedzia Lieber. Nowa architektura umoliwia bowiem tworzenie bardziej skomplikowanych i zoonych jednostek.

50 lat temu amerykaski fizyk teoretyk Richard Feynman przedstawi koncepcj komputera zoonego z elementw wielkoci pojedynczych atomw. - Cho do tego jeszcze daleko, nowy ukad jest kamieniem milowym w realizacji koncepcji nanokomputera - podsumowa James Ellenbogen, szef zespou MITRE2011_02_10a

Marcin wietlicki

 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy