Get Adobe Flash player

Paliwo rakietowe z bakterii

Bakterie wykorzystywane dotd w oczyszczalniach ciekw potrafi produkowa hydrazyn ? zwizek stosowany jako paliwo statkw kosmicznych. Naukowcy z holenderskiego Radboud Universiteit Nijmegen odkryli biaka odpowiedzialne za jego wytwarzanie ? czytamy w internetowym wydaniu ?Nature?.

Kilkanacie lat temu naukowy wiat poruszya wiadomo o odkryciu kilku rodzajw bakterii, ktre potrafi przetwarza amoniak na azot bez zuywania tlenu. Zaczto stosowa je do oczyszczania ciekw. Wkrtce jednak okazao si, e mikroorganizmy przeprowadzajce tzw. reakcj anamoks (od ang. anaerobic ammonia oxidation ? anaerobowe utlenianie amoniaku) kryj w sobie wicej niespodzianek i mog by wykorzystane do innych, mniej przyziemnych celw. Jeszcze w 2006 roku profesor mikrobiologii Mike Jetten przewidzia, e bakterie anamoksowe mog produkowa... hydrazyn, czyli substancj stosowan jako paliwo rakietowe.

Teraz zesp Jettena znalaz na to bezporedni dowd ? wyizolowa z bakterii biaka, ktre s odpowiedzialne za produkcj hydrazyny z amoniaku oraz tlenku azotu. Odkryciem zainteresowaa si NASA, bo skadniki potrzebne do wytwarzania paliwa wystpuj w sporych ilociach w ludzkim moczu. Astronauci na statku kosmicznym nie tylko nie musieliby si martwi usuwaniem nieczystoci z rakiety, ale wrcz sami dostarczaliby substancji potrzebnych do produkcji paliwa.

Niestety na razie bakterie produkuj niewielkie iloci hydrazyny. Mechanizm jej wytwarzania ewolucyjnie jest bardzo stary, ale naukowcy chc go unowoczeni. ? By moe ulepszymy proces produkcji, jeli lepiej zrozumiemy, jak dziaa ten kompleks biaek ? zapowiada profesor Jetten.

Ewa Zegler-Poleska/EurekNews 2011 10 03 d

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy