Get Adobe Flash player

Wystarcz powszechnie dostpne materiay: tlenek cynku, aluminium oraz kuchenka mikrofalowa, by zmniejszy nasze uzalenienie od wgla i ropy naftowej. Tak przynajmniej twierdz amerykascy naukowcy na amach czasopisma ?Nano Letters?.

   

Ciepo odpadowe jest w naszej cywilizacji wszechobecne: ucieka rur wydechow samochodu, wentylator wypycha je z rozgrzanej obudowy komputera etc. Naukowcy z amerykaskiej Politechniki Rensselaera (RPI, Rensselaer Polytechnic Institute) opracowali materia, ktry ma pomc odzyska cho cz tej energii.


By pozyska energi elektryczn z ciepa odpadowego, potrzebny jest materia, ktry jednoczenie stanowi saby przewodnik ciepa i dobry przewodnik prdu. Jednym z kandydatw jest tlenek cynku, ktry jest tani, nietoksyczny i ma wysok temperatur topnienia. S technologie, ktre czyni z niego lepszy przewodnik prdu, a inynierowie z RPI wanie znaleli sposb, by zbi jego przewodnictwo cieplne. Niezbdne s: drobne iloci aluminium oraz zwyka kuchenka mikrofalowa (ta uyta w eksperymencie kosztowaa 40 dolarw). Po kilku minutach bombardowania mikrofalami powstaje kilka gramw nowego materiau, ktry ma wszystkie korzystne waciwoci tlenku cynku plus jedn dodatkow zalet: dwudziestokrotnie nisz przewodno ciepln. Proces jest tani, nie emituje zanieczyszcze i moe by stosowany na skal przemysow.


? Energi odzyskan z ciepa odpadowego moemy wykorzysta do zasilania urzdzenia, ktre to ciepo wyprodukowao, np. samochodu lub samolotu, zmniejszajc zuycie paliwa. Niemal wszystko, co robimy, moe by dziki temu bardziej efektywne, zmniejszymy te uzalenienie ludzkoci od paliw kopalnych ? twierdzi szef projektu Ganpati Ramanath z RPI.

Maciej Bjko/EurekNews 2011 10 03 b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy