Get Adobe Flash player

Naukowcy z Universitat Aut?noma de Barcelona zaprojektowali zupenie nowy rodzaj magnetycznej osony: obiekt okryty takim paszczem jest chroniony przed zewntrznym polem magnetycznym, ale jednoczenie ukrywa wasny magnetyzm przed wiatem. Wynalazek na dziesitki zastosowa, a nie wszystkie s... legalne.

 

Osona, na razie istniejca jedynie jako projekt, ma mistern wielowarstwow struktur. Warstwa wewntrzna z materiau nadprzewodzcego jest barier zatrzymujc pole magnetyczne chronionego w rodku obiektu. Tyle e w zamian taka bariera sama z siebie znieksztaca pole magnetyczne na zewntrz, niweczc cay efekt niewidzialnoci. By zniwelowa z kolei ten efekt, Hiszpanie zastosowali wiele warstw rnych metamateriaw ? materiaw, ktrych waciwoci fizyczne zale nie tylko od skadu chemicznego i struktury czsteczkowej, ale te od struktury w troch wikszej skali. W symulacji komputerowej pokazali skuteczn dziesiciowarstwow oson, chronic may magnes przed otoczeniem i vice versa. Co istotne, antymagnetyczny paszcz nie musi otacza obiektu ze wszystkich stron, eby by skuteczny.

Zastosowania takiej osony mog by wielorakie. Pacjent z implantem limakowym w uchu lub rozrusznikiem serca mgby podda si badaniu rezonansem magnetycznym, nie ryzykujc obrae ani uszkodzenia urzdzenia, nie mwic ju o zafaszowanych wynikach analiz. Z drugiej strony moliwe s te zastosowania militarne: antymagnetyczny paszcz mgby teoretycznie chroni kaduby okrtw przed minami nastawionymi na detonacj pod wpywem pola magnetycznego.

Autorzy pracy s te wiadomi faktu, e ta technologia mogaby w praktyce posuy zodziejom do oszukania bramek w sklepach lub, co gorsza, umoliwi terrorystom przemycenie zakazanych obiektw na pokad samolotu. ? Wyniki naszych prac powinny by wzite pod uwag przez wadze przy projektowaniu protokow bezpieczestwa ? przyznaje gwny autor pracy w ?New Journal of Physics? prof. Alvar Sanchez. Pozytywnych stron zastosowania antymagnesu jest jednak o wiele wicej ni potencjalnych niebezpieczestw z nim zwizanych.

Maciej Bjko/EurekNews 2011 09_26_b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy