Get Adobe Flash player

Ju niedugo nadejdzie dzie, kiedy wszyscy kierowcy odetchn z ulg. Samochodowe szyby bd czyciy si same i ju nie zamarzn. Wzorujc si na drapienej rolinie, badacze z Harvardu opracowali bowiem materia, ktry odpycha niemal wszystkie ciecze i ciaa stae, w tym ld.

 

Absolutnie liska powierzchnia to marzenie wielu specjalistw od nowoczesnych materiaw. Dotd, aby je zici, prbowano naladowa budow lotosu. Jego licie s pokryte mikroskopijnymi wypustkami o wyjtkowej strukturze. Spadajca na nie kropla wody unosi si na powietrznej poduszce i zelizguje w d. Niestety to wyjtkowe rozwizanie wymylone przez matk natur nie sprawdza si w przypadku organicznych oraz zoonych pynw. Na dodatek produkcja takiej powierzchni jest droga, a materia atwo ulega uszkodzeniom.


Zesp z Harvard School of Engineering and Applied Sciences zainteresowa si innym dzieem natury ? owadoern rolin zwan dzbanecznikiem. Po deszczu powierzchnia jego kwiatu wchania cz wody, dziki czemu staje si niemal idealnie gadka. Kady owad, ktry na ni trafi, nieuchronnie zelizguje si do rodka dzbanka, z ktrego ju nie ma ucieczki. ? Efekt ten jest podobny do sytuacji, kiedy samochody sun po mokrej jezdni: opony przelizguj si wtedy po warstwie wody, a nie po drodze ? wyjania jeden z czonkw harvardzkiego zespou dr Tak-Sing Wong.

Bazujc na tej strategii, opracowano materia z nano- i mikroporami, pokryty nawilajcym pynem. Wynalazkowi nadano odpowiedni nazw SLIPS (Slippery Liquid-Infused Porous Surfaces ? liska, wypeniona ciecz, porowata powierzchnia). Inspiracja misoernym kwiatem okazaa si strzaem w dziesitk. Naladujc jego budow, uczeni stworzyli materia odpychajcy niemal kad ciecz, w tym krew i olej. Nie przylegaj do niego take ciaa stae. W przeciwiestwie do struktury wzorowanej na lotosie SLIPS naprawia si po zarysowaniach, moe by przezroczysta, a jej produkcja jest niedroga. Warstwa dziaa take w ekstremalnych warunkach. Testowano j w niskich temperaturach i pod wysokim cinieniem, sigajcym 657 atmosfer. Takich waciwoci nie osigny nawet wynalazki natury.

Zastosowa wynalazku jest bez liku. Pokryte SLIPS-em okna nie bd si brudziy ani zamarzay, skoczy si wic zimowe zeskrobywanie lodu z szyb samochodowych. Bd mogy powsta lepsze przyrzdy medyczne, takie jak cewniki czy przewody do transfuzji krwi, pojemniki na pyny biomedyczne oraz powierzchnie odpychajce bakterie. Dziki superwarstwie rury mog bardziej wydajnie transportowa wod oraz paliwo. Kaduby statkw nie bd obrastay morskimi organizmami. Powstan powierzchnie, na ktrych nie da si zostawi odciskw palcw ani namalowa graffiti.

Wynalazek uczonych z Harvardu czeka ju na przyznanie patentu, a my czekamy na pierwsze niepokrywajce si szronem szyby.

Marek Matacz/EurekNews 2011 09 23 a


FILM: Zobacz nowy wynalazek specjalistw z Harvardu!

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy