Get Adobe Flash player

Diamentowy komputer

Oto nowy, do niezwyky budulec dla elektroniki: diament. Inynierowie z amerykaskiego Vanderbilt University skonstruowali z niego podstawowe elementy ukadw scalonych: tranzystory i bramki logiczne. Diamentowe podzespoy mog pracowa w warunkach ekstremalnych, np. w kosmosie.

Ukady, mimo e wykonane z diamentu, nie s drogie. Po pierwsze, jednokaratowy diament dostarczyby materiau do budowy miliarda bramek logicznych. Po drugie, diamenty przemysowe, produkowane z metanu, nie kosztuj nawet jednej tysicznej tego, co kamienie uywane do produkcji biuterii. Diamentowe ukady mog by produkowane podobnie, jak wytwarza si pprzewodniki z krzemu, jedyn istotn rnic jest konieczno pakowania ich w prni. W sumie ukady scalone z diamentu mog cenowo konkurowa z krzemowymi.

Potencjalnych zastosowa diamentowych podzespow jest sporo: elektronika militarna i kosmiczna, czujniki pracujce w rodowisku wysokiego promieniowania oraz w ekstremalnych temperaturach, takich jak -180 czy +500 stopni Celsjusza. ? Gdy czytaem o problemach Japoczykw w elektrowni Fukushima po trzsieniu ziemi, zdaem sobie spraw, e diamentowe nanoobwody byyby idealne w elektrowni jdrowej na wypadek awarii. Diament to najszlachetniejszy znany materia, dlatego takie urzdzenia nie s podatne na uszkodzenie od promieniowania i mog operowa w temperaturach zabjczych dla krzemu  ? mwi Jimmy Davidson z Vanderbilt University, autor artykuu w ?Electronic Letters?.

Co wicej, elektronika oparta na diamencie potencjalnie moe pracowa z wiksz szybkoci i jednoczenie wymaga mniej mocy ni krzemowa. ? Krzemowa elektronika grzeje si dlatego, e elektrony toczone przez tranzystory obijaj si o atomy pprzewodnika i go rozgrzewaj. W ukadach nanodiamentowych elektrony s transportowane w prni, dlatego emisja ciepa
jest znacznie mniejsza ? tumaczy Davidson.

Projekt opracowania diamentowych ukadw by czciowo sponsorowany przez US Army.

Maciej Bjko/EurekNews 2011 08 08 b

 

CZYTAJ TAKE

Komentarze (1)
1wtorek, 30, sierpień 2011 20:40
Przecie to Polacy wymylili co, co miao zastpi krzem...protestuj...a gdzie mona kupi to nowe cudo?

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy