Get Adobe Flash player

Samolot z drukarki

Drukarki 3D, drukujce obiekty trjwymiarowe, nie s jedynie zabawnymi gadetami o znikomej wartoci uytkowej. Wrcz przeciwnie: przy pomocy takiego wanie urzdzenia brytyjscy inynierowie z University of Southampton stworzyli pierwszy na wiecie ?drukowany? bezzaogowy samolot.

SULSA (co jest skrtowcem od prozaicznego ?samolot z laserowych spiekw z University of Southampton?) ma blisko dwumetrow rozpito skrzyde, adowno p kilograma i prdko maksymaln blisko 160 km/h. Jej kadub, skrzyda, stateczniki oraz elementy ruchome zostay wydrukowane na trjwymiarowej drukarce EOS EOSINT P730, ktra spieka laserem nylonowe elementy. Cao zostaa wyposaona w silnik elektryczny. Samolot zmontowano w kilka minut bez uycia jakichkolwiek narzdzi. Maszyna wystartowaa, wykonaa pierwszy lot i wyldowaa bez adnych kopotw.

SULSA moe zrewolucjonizowa projektowanie samolotw. Jej przypadek dowodzi, e nowy statek powietrzny, od pomysu do latajcego prototypu, mgby powstawa w kilka dni, a nie miesicy, jak przy tradycyjnej metodzie budowania kompozytowego prototypu. W wypadku druku 3D zmiany w projekcie, choby i radykalne, nie pocigaj za sob adnych nowych kosztw wytworzenia. Dalej, konstruktorzy mog testowa ksztaty trudne do uzyskania tradycyjnymi metodami. Dobrym przykadem moe by tu eliptyczny obrys skrzyda, ksztat aerodynamicznie sprawny (ze wzgldu na may tzw. opr indukowany), ale trudny w wytwarzaniu. Dla drukarki 3D nie stanowi on problemu, co pokazuje przykad samej SULS-y.

SULSA jest czci ufundowanego przez brytyjski rzd projektu DECODE, badajcego zastosowania nowych technologii w procesie wytwarzania samolotw bezzaogowych.

Maciej Bjko/EurekNews2011 08 01 asamolotmaly

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy