Grafenowa mikroelektrownia

Badacze z nowojorskiego Rensselaer Polytechnic Institute zaprezentowali wanie kolejne zastosowanie grafenu. Przeznaczeniem miniaturowego generatora ma by zasilanie sensorw wykorzystywanych podczas poszukiwania z ropy i gazu.

Pokryta grafenem powierzchnia o wymiarach 0,03 na 0,015 milimetra jest w stanie, czerpic energi z opywajcej j wody, wyprodukowa moc 85 nanowatw, co zademonstrowa zesp pod kierownictwem prof. Nikhila Koratkara. To nieduo, ale wystarcza na potrzeby mikroczujnikw poszukujcych ropy. Te niewielkie urzdzenia, wpompowane wraz ze strumieniem wody do szybu, wykrywaj obecno wglowodorw, ktre s wskanikiem istnienia w tym miejscu z ropy lub gazu.

Jak wynika z symulacji, prd elektryczny powstaje, gdy obecne w wodzie jony chloru przemieszczaj si ze strumieniem wody w poprzek powierzchni, powodujc ruch wolnych adunkw w grafenie. Zatem by generator dziaa, do wody naley doda chemikaliw, co nie jest ani trudne, ani kosztowne.

? Nie mona zasila tych sensorw konwencjonalnymi bateriami, bo s one na to zbyt mae. W ten sam sposb energi elektryczn wytwarzaj wglowe nanorurki, ale to pierwszy taki eksperyment z wykorzystaniem grafenu. Grafen jest co najmniej rzd wielkoci wydajniejszy, w dodatku mona mu nada dowolny ksztat ? mwi Koratkar. Wedug uczonego w ten sam sposb da si wytworzy prd w wypadku samodzielnych malekich odzi podwodnych albo jachtw z dnem pokrytym grafenem.


Maciej Bjko/EurekNews 2011 07 22 b