Get Adobe Flash player

Kierowcy i eglarze coraz czciej korzystaj z nawigacji satelitarnej i bardzo j sobie chwal. Nic wic dziwnego, e niemiecki instytut Fraunhofer IVI chce umoliwi korzystanie z niej osobom poruszajcym si pieszo i autobusem.

Owocem projektu SMART-WAY ma by aplikacja na telefony komrkowe odpowiadajca na wszystkie potrzeby pieszego w miecie. ? Wystarczy, e j uruchomisz i podasz, dokd zmierzasz. SMART-WAY wskae drog do najbliszego przystanku, powie, w ktry autobus wsi i gdzie si przesi ? wyjania koordynator projektu Andreas Kster. Aplikacja ma pokazywa alternatywne trasy, przystanki, przesiadki, czasy przyjazdu i odjazdu rnych rodkw transportu. Jak kada przyzwoita aplikacja korzystajca z GPS, SMART-WAY powinna te dynamicznie reagowa na zmiany planw: spnienie si na autobus albo opuszczenie pojazdu przystanek za wczenie, korek po drodze, etc.

SMART-WAY bdzie korzysta nie tylko z GPS oraz z satelitarnego systemu Galileo (przy zaoeniu, e zostanie on wreszcie uruchomiony). W miar moliwoci signie te do systemw, ktrych przedsibiorstwa komunikacji miejskiej uywaj do ledzenia taboru, cznie z pomiarami czujnikw bezwadnoci zainstalowanych w pojazdach. ? Rozkady, przesiadki, opnienia w sieci ? wszystko, co udostpni operatorzy, bdzie w czasie rzeczywistym importowane do naszej aplikacji ? mwi Kster.

Pierwsze testy polowe SMART-WAY rozpoczn si ju we wrzeniu w Drenie i Turynie, przy wsppracy z lokalnymi przewonikami. Aplikacja ma by wypuszczona na rynek w przyszym roku.

Maciej Bjko/EurekNews 2011_07_11_b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy