Get Adobe Flash player

Samoloty przyszoci same zbadaj czy s uszkodzone. Energi potrzebn do przeprowadzenia autodiagnostyki bd czerpa niemal dosownie z powietrza. Nad nowatorskim systemem czujnikw pracuj inynierowie z niemieckiego oddziau koncernu EADS - waciciela Airbusa - oraz z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.

Nowoczesny kadub samolotu, wykonany z wkien wglowych, wci jest naraony na drobne, trudno dostrzegalne pknicia, ktre mog by niebezpieczne dla integralnoci caej maszyny. Sie sensorw, podczonych bezporednio do kaduba, mogaby na bieco ledzi jego stan i zgasza ewentualne uszkodzenia. - Powanym problemem jest zasilanie tych czujnikw. Pocignicie przewodw elektrycznych do setek sensorw byoby kopotliwe i kosztowne  ? mwi prof. Ulrich Schmid z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.

Std pomys, by czujniki miay wasne rda zasilania,
produkujce energi elektryczn dziki wykorzystaniu rnicy temperatur midzy wntrzem samolotu a powietrzem na duych wysokociach.

Czci tej miniaturowej elektrowni jest niewielki zbiornik wody, ktra moe przechowa du ilo energii cieplnej przy stosunkowo niewielkiej masie. Generator termoelektryczny wyprodukuje prd w oparciu o rnic temperatur midzy ciep wod a chodnym powietrzem. Przy ldowaniu, przeciwnie, posili si rnic pomidzy rozgrzanym kadubem a wystudzon ju wod. Gdy rnica temperatur, nie bdzie wystarczajca dla zasilenia generatora, elektronika zajmie si magazynowaniem i wydawaniem energii. Kilka miliwatogodzin, ktre elektrownia zbierze podczas przecitnego lotu, wystarczy, by zaspokoi potrzeby sensorw.

- Jeden samolot jest
eksploatowany przez trzydzieci lat. Gdyby czujnik by zasilany przez baterie, musielibymy w tym czasie wymieni ich setk ? oblicza Dominik Swanson z EADS. Oczywicie, byoby to kosztowne, pracochonne, a take generowao due iloci toksycznych odpadw.

Midzy sob i z komputerem czujniki bd si porozumiewa bezprzewodowo. Brak przewodw uproci obsug caego systemu, usunie jedno potencjalne rdo awarii, a przy tym nie zwikszy masy samolotu. - Jestemy przekonani, e wkrtce nasza technologia bezprzewodowych sensorw znajdzie si na pokadach wielu samolotw - podsumowuje prof. Schmid2011_06_17_b

Maciej Bjko/EurekNews

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy