Get Adobe Flash player

Proteza XXI wieku

Ortho-tag, opatentowany wanie wynalazek amerykaskiego chirurga Lee Bergera, otwiera nowy rozdzia we dziejach wspczesnej medycyny. Implantowana wraz z protez elektroniczna etykieta, bdzie drog bezprzewodow udziela niezbdnych informacji o protezie, stanie otaczajcych j tkanek, a take historii leczenia pacjenta.

Berger wymyli Ortho-tag, bo czsto spotyka si z sytuacj, e jego pacjenci, ktrzy przeszli operacj wszczepienia np. sztucznej koci nie tylko niewiele wiedzieli o samym urzdzeniu, a nawet nie potrafili poda nazwiska chirurga, jaki wykona zabieg. Wydobywanie tych danych z dokumentacji medycznej byo kopotliwe, szczeglnie, gdy pacjent pochodzi z innego stanu.

- Lekarz chce wiedzie wszystko o protezie ortopedycznej czowieka, ktrym si opiekuje. Urzdzenia, jakich uywamy przy rekonstrukcji kolan, bioder, stp, krgosupa oraz innych czci szkieletu, rni si modelami, ksztatem i rozmiarem ? wyjania dr Berger - pomijajc dokumentacj medyczn, jedyn nieinwazyjn metod dowiedzenia si czego o protezie jest rentgen, ktry jednak nie powie nam nic o jej producencie, numerze seryjnym, etc.

Sytuacje t zmienia elektroniczna etykieta Bergera. Przed operacj maj by w niej zakodowane informacje takie, jak model i numer seryjny implantowanego elementu, historia pacjenta i planowana procedura. Czujniki, w ktre wyposaony jest Ortho-tag, s w stanie na bieco mierzy temperatur otaczajcych j tkanek, nacisk na protez, a take monitorowa postpy ewentualnej infekcji. Urzdzenie jest wyposaone w radiowy nadajnik, zaprojektowany przez Xiaoyu Liu z University of Pittsburgh, operujcy na falach o dugoci tak dobranej, by ich nonikiem mogy by ludzkie tkanki. Czytnik przykadany do skry pacjenta odczytuje wszystkie informacje, jakimi Ortho-tag moe si podzieli, i wywietla na ekranie komputera.

-Mamy nadziej, e ta technologia uczyni implanty ortopedyczne atwiejszymi do monitorowania, a co za tym idzie, bezpieczniejszymi dla pacjenta ? powiedzia Marlin Mickle z University of Pittsburgh, ktry skonstruowa czytnik wsppracujcy z Ortho-tagiem2011_06_14_b

Maciej Bjko

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy