Get Adobe Flash player

Nowatorsk metod szacowania liczebnoci pingwinw za pomoc zdj satelitarnych opracowa midzynarodowy zesp badaczy pod kierownictwem Petera Fretwella z British Antarctic Survey (BAS). Wyniki jego prac publikuje najnowszy numer magazynu ?PLoS ONE?. 2012 04 14 a1

Nowatorska metoda polega na wyostrzaniu fotografii satelitarnych. W pierwszym kroku zdjcia z satelitw wykorzystywane s do identyfikacji pooenia caych kolonii ptakw. Nastpnie, czc fotografie czarno-biae wykonane w bardzo wysokiej rozdzielczoci z kolorowymi ? niszej rozdzielczoci, otrzymuje si dobrej jakoci zdjcia kolorowe, ktre pozwalaj dostrzec nawet najdrobniejsze szczegy. Uzyskany w ten sposb obraz umoliwia odrnienie czarno-biaego upierzenia pingwinw od lodu, cieni oraz ptasich odchodw.

Widziana z kosmosu kolonia pingwinw cesarskich z okolic Halley Bay. Zdjcie: DigitalGlobe


Pomiary prowadzone nowym sposobem dowiody, e w Antarktyce (Antarktydzie wraz z przylegajcymi do niej wyspami) yje okoo dwa razy wicej pingwinw cesarskich, ni dotychczas przypuszczano. Wczeniejsze szacunki zakaday, e jest ich ok. 270?350 tysicy, zdjcia satelitarne zwikszyy t warto do ok. 595 tysicy osobnikw. Na obrzeach poudniowego kontynentu uczeni zarejestrowali 44 kolonie tych sympatycznych ptakw, z czego o siedmiu wczeniej nie wiedzieli. Jest to pierwszy przypadek okrelania liczebnoci gatunku na Ziemi za pomoc pomiarw z kosmosu.


Dlaczego akurat ta, a nie inna metoda bada? Pingwiny cesarskie yj w rodowisku trudnym do przebadania standardowymi sposobami. Na Antarktyce zim temperatura spada do -50 st. Celsjusza, a lodowaty wiatr moe osiga prdko nawet 200 km na godzin. Nowo opracowana metoda pomiaru jest bezpieczna i wygodna dla czowieka, a dodatkowo nie wywiera duej presji na rodowisko. Std, jak zakadaj uczeni, prawdopodobnie znajdzie zastosowanie w innych badaniach na trudno dostpnych terenach.


Dwik: Posuchaj, jak nawouj si pingwiny cesarskie


Powtarzane co roku pomiary satelitarne pozwol ponadto kontrolowa wpyw zmian klimatycznych na liczebno pingwinw. Stwierdzono bowiem, e na skutek rosncej temperatury populacja tych ptakw bdzie spada, a szczeglnie naraone s siedliska pooone na pnocy kontynentu. ? Przewidujemy, e w przyszoci poudniowe kolonie powinny przetrwa. Obliguje nas to do ich dalszych bada i ochrony ?  uwaa dr Phil Trathan z British Antarctic Survey (BAS).


Wyniki opisanych powyej analiz powstay dziki wsppracy BAS, University of Minnesota i National Science Foundation, Scripps Institution of Oceanography oraz Australian Antarctic Division.

Nowe metody bada Antarktyki daj nadziej, e tajemnice tego jednego z ostatnich sabo rozpoznanych obszarw na Ziemi zostan do koca odkryte.


ukasz mijewski/EurekNews.pl Film: Zobacz, co o swoich badaniach mwi naukowcy z British Antarctic Survey

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy