Get Adobe Flash player

W Universit Paris Sud powsta komputerowy program, ktry na podstawie zdj z rezonansu magnetycznego symuluje prawdopodobny przebieg porodu. Zaawansowana aplikacja pozwala oceni ewentualne ryzyko komplikacji, odpowiednio przygotowa lekarzy oraz wybra najlepsz procedur postpowania.

Symulator nazwany przez swoich twrcw PREDIBIRTH korzysta z obrazw podu oraz miednicy uzyskanych metod rezonansu magnetycznego. Na tej podstawie powstaj trjwymiarowe modele i przewidywany jest najprawdopodobniejszy przebieg wydania dziecka na wiat. ? To wykracza daleko poza obrazowanie. Ten program symuluje charakterystyk przyszych porodw ? mwi wsptwrca systemu dr Olivier Ami.
 

Jest to o tyle wane, poniewa czsto przy porodzie pojawiaj si komplikacje. ? Mechanika ludzkiego kanau porodowego sprawia, e pord jest duo bardziej skomplikowany ni u innych ssakw ? tumaczy dr Ami. Jak zaznacza uczony, w przypadku niezaplanowanego cesarskiego cicia ryzyko powika i mierci jest znacznie wysze ni w sytuacji, gdy si je wczeniej przewidzi. Dziki nowemu programowi bdzie mona zaplanowa ten zabieg przed porodem.
 

W czasie testowania aplikacji przeprowadzono symulacje 24 porodw. Wrd nich byy przypadki bez komplikacji, z zastosowaniem cesarskiego cicia z wyboru lub z nagej koniecznoci oraz porody z wycigiem prniowym. Ich przebieg zgadza si z przewidywaniami symulatora.
 

Jak dotd aby oszacowa ryzyko komplikacji porodowych, lekarze czsto korzystaj z techniki zwanej pelwimetri, czyli pomiarw miednicy. Ta metoda jednak nie pozwala dokadnie przewidzie najprawdopodobniejszego scenariusza. ? Trudnoci, ktre prognozowalimy, miay miejsce przy waciwych porodach. Nasz symulator wydaje si wic bardziej skutecznym rozwizaniem ni pelwimetria (tj. ocena szerokoci miednicy, przyp. red.) ? opowiada o swoich badaniach dr Ami.
 

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 11 30 a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy