Get Adobe Flash player

W laboratorium Uniwersytetu Michigan powsta najczarniejszy materia na wiecie. Powoka z wglowych nanorurek poera a 99,9 proc. docierajcych do niej promieni wiata! Znajdzie ona zastosowanie m.in. przy produkcji efektywniejszych kolektorw sonecznych.
 

Powierzchnia z wglowych nanorurek nie jest, cile rzecz biorc, peleryn niewidk choby z tego powodu, e pokryty ni obiekt w dalszym cigu rzuca cie. Jednak pochania wiato na tyle skutecznie, e znikaj wszelkie jego trjwymiarowe cechy: przedmiot staje si pask dziur w krajobrazie. ? Gdyby obiekt z tym pokryciem umieci na czarnym tle, staby si niewidzialny ? mwi Jay Guo z Uniwersytetu Michigan.
 

Potwierdzi to zjawisko eksperyment w mikroskali. Naukowcy wyrzebili ksztat czogu w krzemowej pytce, cao pokryli nanorurkami i umiecili pod mikroskopem optycznym. Wszelkie ksztaty stay si niewidoczne dla oka ? instrument pokaza jedynie pask czer.
 

Eksperyment zadziaa nie tylko dlatego, e nanorurki same z siebie znakomicie pochaniaj wiato ? dziki starannie dobranym odstpom pomidzy nimi wspczynnik zaamania wiata dla tego materiau jest zbliony do wspczynnika zaamania powierzchni. Dziki temu promienie wiata nie odbijaj si ani nie rozpraszaj na tej powierzchni ? s po prostu pochaniane.
 

Praktyczne zastosowania tego odkrycia mog by rnorakie. Z superczerni jako pierwsze mogyby skorzysta skuteczniejsze kolektory soneczne, a take nowe rodzaje wywietlaczy o niespotykanym dotd kontracie. W dalszej perspektywie niezwyky materia moe zosta wykorzystany przy konstrukcji nowych typw samolotw niewidzialnych dla radaru.

Maciej Bjko/EurekNews.pl 2011 11 25 e

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy