Get Adobe Flash player

W wiecie ssakw dugowieczno ludzi nie jest tak wyjtkowa, jakby mogo si wydawa. Naukowcy pod kierunkiem prof. Anne Bronikowski z Iowa State University odkryli, e inne stworzenia z rzdu naczelnych mog y relatywnie rwnie dugo, co my, o czym donosi dzisiejsze ?Science?.

Niewiele jest zwierzt, ktre mog y rwnie dugo, co ludzie. S to niektre wie, ptaki morskie, papugi i mae. Na przykad wie z wysp Galapagos mog osign wiek 200 lat. Ludzie - maksymalnie 125, przy czym na Zachodzie rednia dugo ycia wynosi obecnie ok. 80 lat i stale ronie. Naukowcy byli zawsze jednak przekonani, e wrd ssakw nie ma rwnie dugowiecznego gatunku, ktrego przedstawiciele starzeliby si tak pno jak my.- Gdybymy byli jak inne ssaki, mier dopadaa by nas tu po osigniciu wieku redniego. Ale tak nie jest. Ludzie yj wiele lat zakoczeniu okresu reprodukcyjnego - mwi prof. Bronikowski.

Nie jestemy jednak pod tym wzgldem wyjtkiem. Badania zespou Bronikowski ujawniy, e podobnie jest w przypadku innych zwierzt z rzdu naczelnych - czyli naszych najbliszych ewolucyjnie krewniakw. Pod lup uczonych znalazo si siedem gatunkw stworze: mapki kapucynki z Kostaryki, muriki szare z Brazylii, pawiany i koczkodany z Kenii, szympansy z Tanzanii, goryle z Rwandy oraz lemury sifaka z Madagaskaru.

Naukowcy porwnano tempo starzenia si owych ssakw z tempem starzenia si ludzi, gwnym wskanikiem bya ocena jak wraz z wiekiem zwiksza si ryzyko mierci. Okazao si, e nie rnimy si zbyt wiele, cho yjcym na wolnoci zwierztom zagraaj czynniki, ktre nas ju nie dotycz, jak chociaby drapieniki. Co ciekawe, okazao si, e podobnie, jak u ludzi tak i u innych naczelnych samice yj znacznie duej ni samce. Z obserwacji naukowcw wynika, e czynnikiem, ktry wpywa na skrcenie dugoci ycia u samcw jest intensywna rywalizacja o partnerki. Ujmujc rzecz w skrcie - im panowie musz si bi o nie czciej, tym krcej yj.

Czy ustalenia zespou prof. Bronikowski maj praktyczne zastosowania? By moe pomog odkry jak dugo moemy y. Niektre badania dowodz bowiem, e znacznie duej ni obecnie. Poznanie tempa starzenia si innych naczelnych moe by pierwszym etapem zrozumienia tajnikw ludzkiej miertelnoci2011_03_11_a1

Anna Piotrowska
 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy