Get Adobe Flash player

aracze tygrysie bezbdnie trafiaj do celu oddalonego nawet o 50 km - informuje "Journal of Animal Ecology". Naukowcy podejrzewaj, e rekiny te tworz i zapamituj mapy swoich terytoriw oraz wykorzystuj do nawigacji ziemskie pole magnetyczne.

W ramach bada zesp pod kierunkiem Yannisa Papastamatiou z Florida Museum of Natural History sprawdzi trasy morskich wdrwek trzech gatunkw rekinw: aracza rafowego czarnopetwego, kosogona (lisa morskiego) oraz aracza tygrysiego.

Okazao si, e aracze czarnopetwe, ktre zwykle maj niewielkie terytoria, przemieszczaj si do chaotycznie po swoim terenie. Z kolei kosogony poruszaj do pewnie na dystansach 400-1900 metrw, przy czym dorose osobniki znaj swoje rejony dokadniej ni modsze i potrafi osiga dalej pooone cele. Mistrzami dalekich wdrwek okazay si jednak aracze tygrysie, ktrych terytoria s bardzo rozlege. Obserwowane zwierzta bez problemw przemieszczay si noc po otwartym oceanie i umiay trafi do celu oddalonego nawet o 50 km.

Jak rekiny orientuj si w terenie? To nadal pozostaje zagadk. - Wielu ludzi potrafioby dotrze do celu oddalonego o kilka kilometrw, ale wyobramy sobie, e trzeba to zrobi noc w gbokiej wodzie. Kady nurek wie, jak trudne jest bez kompasu znalezienie drogi pod wod, a aracze tygrysie potrafi to zrobi - mwi lider zespou Papastamatiou. - Bylimy te zaskoczeni rnic midzy modymi i dorosymi kosogonami - dodaje naukowiec. Rnica ta moe wskazywa, e dorose kosogony nauczyy si lepiej kierowa do celu lub stworzyy lepsze mapy swoich terytoriw.

Rekiny maj zadziwiajco sprawne zmysy - such, wzrok i wch. Potrafi wykry nawet bardzo mae iloci niektrych substancji chemicznych czy dwiki o bardzo niskiej czstotliwoci z odlegoci nawet kilkuset metrw. Coraz wicej dowodw sugeruje te, e potrafi wdrowa, wykorzystujc ziemskie pole magnetyczne.

Wiedza o wdrwkach rekinw pomoe przewidywa ekologom, jak zmiany w rodowisku mog wpywa na populacj tych gatunkw2011_03_03_b_ok


Ewa Zegler-Poleska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy