Get Adobe Flash player

Podobnie jak ludzie, szympansy naladuj miech towarzyszy zabaw, nawet wtedy, kiedy nie bawi si zbyt dobrze. Pomaga im to w zacienianiu wizi spoecznych - wynika z bada dr Mariny Davili-Ross z brytyjskiego University of Portsmouth. Publikuje je czasopismo ?Emotion?.

miej si wszystkie due mapy: od goryli, przez orangutany, po szympansy. W przeciwiestwie do ludzi, ktrzy miej si w rozmaitych sytuacjach, zwierzta robi to wycznie podczas zabaw lub askotania. - Fenomen fali miechu wyzwalanej przez miech innych wydaje si by gboko zakorzeniony w ewolucji naczelnych - mwi dr. Davila-Ross.

W ramach bada uczona obserwowaa 59 szympansw z zambijskiego Chimfunshi Wildlife Orphanage. Udao si jej zarejestrowa prawie 500 mapich zabaw. Jak si okazao, kiedy miay si obydwa uczestniczce w nich szympansy, figle trway duej. To pierwszy dowd na to, e miech ma u zwierzt nie tylko emocjonalne, ale i spoeczne znaczenie.

 - Odkrylimy, e mapi miech bdcy odpowiedzi na miech innych czonkw grupy, jest podobny do miechu, ktry pojawia si u ludzi podczas konwersacji. Obydwa trwaj krcej ni spontaniczny miech i sprzyjaj zacienianiu wizi spoecznych - mwi dr. Davila-Ross. Wedug uczonej istnienie tego rodzaju odpowiedzi ju u map, moe tumaczy, dlaczego miech i umiech stay si jednym zprzejaww ludzkiej inteligencji emocjonalnej2011_03_02_a1_ok


Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy