Get Adobe Flash player

Naukowcy z Duskiego Uniwersytetu Technicznego odkryli, e ryby, podobnie jak ludzie, maj swoje charaktery ? jedne czciej popadaj w rutyn, a drugie s bardziej otwarte na nowinki. Oznacza to, e naley tworzy im otoczenie odpowiednie do ich osobowoci.

Zesp duskich naukowcw kierowany przez Erika Hglunda bada pstrgi tczowe, ktre musiay znale jedzenie w rnych warunkach: na otwartej przestrzeni, w kryjwce i w labiryncie. O ile z dotarciem do pokarmu za pierwszym razem wszystkie ryby radziy sobie tak samo dobrze, o tyle po jego przemieszczeniu pojawiy si kolosalne rnice.

Cz osobnikw znajdowaa pokarm w nowym miejscu rednio po 46 sekundach, inne pstrgi za potrzeboway na to rednio a 976 sekund! Ryby z tej drugiej grupy czsto ocieray si o jedzenie i nie zauwaajc go, pyny utartym szlakiem.

 

? Wszystko wskazuje na to, e ryby demonstruj rnice w sposobie reagowania na te same bodce. Tak jak ludzi, mona je z grubsza podzieli na dwie grupy: proaktywne i reaktywne. Te pierwsze osobniki s bardziej agresywne i asertywne, ale czciej trzymaj si utartych cieek. Reaktywne ryby s niemiae, lecz jednoczenie bardziej otwarte na zmiany i atwiej si do nich dostosowuj ? tumaczy Hglund.
 

Uczeni zwracaj uwag, e pomimo ogromnych rnic odkrywanych jest coraz wicej podobiestw midzy rybim a ludzkim mzgiem. Na przykad w obu zachodz podobne reakcje w odpowiedzi na niebezpieczestwo. ? Coraz szersze uznanie zyskuje koncepcja, wedug ktrej nawet ryby maj swoj wiadomo. Z czysto fizjologicznego punktu widzenia posiadaj te same receptory co ludzie. Pozostaje pytanie, jak jej dowiadczaj ? mwi Hglund.
 

Odkrycie duskich badaczy moe mie przeoenie na praktyk. Wedug nich, stwarzajc rybom rodowisko odpowiednie do ich usposobienia, mona zwikszy wydajno hodowli. Coraz czciej te na rybach testuje si nowe leki.
 

Jak si okazuje, naley bra pod uwag ich temperament i osobowo. Moe trzeba te bdzie nada im nowe prawa?
 

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10_25_b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy