Get Adobe Flash player

Brazylijscy naukowcy z Universidade Federal de Sao Carlos odkryli niezwyke waciwoci bananowych skrek: skutecznie oczyszczaj one wod z metali cikich. Co wicej, radz sobie z tym o wiele lepiej ni specjalne rodki chemiczne i s o wiele zdrowsze dla rodowiska!

 


 

Wspczenie istniej rne systemy oczyszczania wody, ale aden z nich nie jest do koca odpowiedni. rodki chemiczne s drogie i czsto same bywaj toksyczne, natomiast naturalne ?filtry?, takie jak trociny, upinki z orzeszkw ziemnych czy trzcina cukrowa, nie s zbyt skuteczne.
 

Naukowcom z Brazylii udao si jednak przezwyciy te problemy. Wymieszali oni zanieczyszczon wod z wysuszonymi, sproszkowanymi skrkami bananw. Okazao si, e banany radziy sobie z metalami cikimi duo lepiej ni inne stosowane do tej pory materiay. Mied usuway o 200-300 proc. skuteczniej ni tradycyjnie do tego uywane upiny orzeszkw ziemnych, trociny, glina czy obsydian, ow ? o 312 proc. lepiej ni perlit, 89 proc. lepiej ni trociny i 42 proc. lepiej ni upiny orzeszkw ziemnych. W dodatku mona je byo stosowa a 11 razy bez utraty waciwoci. Oznacza to, e nowa metoda jest o wiele skuteczniejsza nawet od chemikaliw!
 

Dobroczynne dziaanie bananw moe jednak znacznie wykracza poza usuwanie z wody metali cikich. Trwaj badania nad zastosowaniem zawartych w owocu lektyn przy ochronie przed wirusem HIV. Bananowej skrki mona te uy do bardziej prozaicznych czynnoci ? polerowania lici rolin doniczkowych oraz pielgnacji skrzanych butw.
 

 

Izabela Nowakowska/EurekNews.pl 2011 10 24 a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy