Tajemnica brązowych pływów

Maleńkie algi z gatunku Aureococcus anaphogefferens są zagrożeniem dla morskiego życia. Zsekwencjonowanie ich genomu daje nadzieje na skuteczną walkę z tymi szkodnikami - donosi dzisiejszy „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

Aureococcus anaphogefferens to maleńkie jednokomórkowe organizmy, niewidoczne ludzkim okiem. Ich wykwity, zwane „brązowymi pływami” coraz częściej obserwuje się wzdłuż wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych oraz w okolicach Republiki Południowej Afryki. Uważa się, że alg jest coraz więcej, bo do morza trafia coraz więcej ścieków zawierających organiczne związki azotu i fosforu. Dla mikroskopijnych szkodników substancje te są znakomitą pożywką.

Aureococcus anaphogefferens nie wytwarzają toksycznych związków, lecz wypierają z lokalnego ekosystemu fitoplankton będący pożywieniem skorupiaków. Powoduje to masową zagładę skorupiaków i załamanie całego łańcucha pokarmowego.


Dzięki zsekwencjonowaniu genomu Aureococcus anaphogefferens przez zespół pod kierunkiem Christophera J. Goblera ze Stony Brook University wiadomo już, na czym polega przewaga tego gatunku nad innymi algami. Przede wszystkim posiada on bardzo dużo genów związanych z recepcją światła. Dzięki temu może przetrwać w warunkach niemal kompletnej ciemności. Poza tym doskonale potrafi korzystać ze zgromadzonych w wodzie organicznych związków azotu i węgla, radzi sobie też z toksyczną dla innych alg miedzią oraz potrafi wychwytywać z wody nawet najdrobniejsze ślady selenu - pierwiastka niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania komórek.

Naukowcy podkreślają, że zrozumienie w jakich warunkach Aureococcus anaphogefferens czuje się najlepiej, to pierwszy krok to zwalczenia tego groźnego szkodnika. - Teraz wiemy, że ten organizm jest genetycznie predysponowany do użytkowania pewnych specyficznych ekosystemów. Powstają one za sprawą człowieka. Jeśli będziemy zwiększać ilość związków organicznych w przybrzeżnych wodach, brązowe pływy będą się nasilać. Aureococcus anaphogefferens jest bowiem genetycznie predysponowany do przetrwania w takich, a nie innych warunkach - mówi Gobler2011_02_22_a1_ok

Anna Piotrowska