Get Adobe Flash player

Wojny koralowe

Morskie wodorosty tocz wieczn wojn z koralowcami, a ich orem s toksyczne substancje. Amerykascy biolodzy ustalili wanie skad takiej ?broni chemicznej?, ktr posuguj si glony ? informuje najnowsze ?Proceedings of the National Academy of Sciences?.

 

Zanik raf koralowych to problem globalny ? szkodz im coraz cieplejszy klimat, zmiana pH mrz i wzrastajce zanieczyszczenie rodowiska. Ale jest jeden wrg raf, ktrego mona do atwo jeli nie cakowicie pokona, to przynajmniej kontrolowa. S nim... wodorosty. Tocz one z koralowcami prawdziw wojn domow ? zamieszkujc raf, wydzielaj substancje toksyczne dla budujcych j korali.
 

O odkryciu tej ?wojny na dole? pisali na amach ?PNAS? w maju zeszego roku student biologii Douglas Rasher i profesor Mark Hay z Georgia Institute of Technology. Zbadanie interakcji midzy omioma rnymi gatunkami glonw i trzema koralowcw zamieszkujcych wody wok wysp Fidi pokazao, e w 79 proc. byy to bardzo niebezpieczne zwizki. Toksyczne glony utrudniaj larwom koralowcw zasiedlanie i powikszanie istniejcej rafy, a w wikszych ilociach po prostu j zabijaj. Badacze stwierdzili jednak, e koralom szkodzi tylko bezporednie zetknicie si z glonami ? a to oznacza, e szkodliwe substancje na szczcie nie rozpuszczaj si w wodzie.


Teraz naukowcy wiedz ju, jaki jest skad tej swoistej ?broni chemicznej?, ktr posuguj si wodorosty. Wycig z dwch uznawanych za najgroniejsze, zielenicy Chlorodesmis fastigiata i krasnorostu Galaxaura filamentosa, dziki specjalnemu frakcjonowaniu podzielili na poszczeglne substancje wedug stopnia rozpuszczalnoci w tuszczach i wodzie. Potem prbki otrzymanych zwizkw umiecili na egzemplarzach najwraliwszych koralowcw z rodzaju Acropora. Analiza ich reakcji pozwolia zawzi list podejrzanych substancji do czterech. Profesor Julia Kubanek i studentka Paige Stout z Georgia Institute of Technology przeanalizoway ich struktur ? okazao si, e to diterpeny i pochodne loliolidu, nalece do zwizkw organicznych noszcych miano terpenw (wrd nich znajdziemy tak znane substancje, jak kamfora, karoten czy witamina A).


Badacze chc si teraz dowiedzie, jak i dlaczego glony wytwarzaj szkodliwe dla koralowcw terpeny. Moliwe, e kiedy suyy im do ochrony przed chorobotwrczymi mikrobami albo rolinoercami. Naukowcy sprawdz te, jakim rybom szczeglnie smakuj toksyczne wodorosty. Ilo szkodliwych glonw na rafach jest zalena od populacji rolinoernych ryb, wic ochrona glonoercw pozwoli chroni rwnie raf. To bdzie ju zupenie inna ?bro biologiczna? w chemicznej wojnie rozptanej przez wodorosty.
 

Ewa Zegler-Poleska/EurekNews.pl 2011 10_18_b1

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy