Get Adobe Flash player

Ptaki s znane z wyostrzonych zmysw wzroku i suchu. Wch by do tej pory uwaany za mao dla nich istotny. Tymczasem badania opublikowane wanie w ?PLoS ONE? przecz tej tezie. Jak si okazao, pingwiny maj bardzo czuy nos, dziki czemu unikaj kazirodczych zwizkw.
 

Nawet jeli naukowcy przyznawali, e ptasi wch istnieje, to sdzili, e skrzydlate stworzenia wykorzystuj go do poszukiwania poywienia lub odnajdywania gniazd. Badaczom z  University of Chicago i Chicago Zoological Society udao si dowie, e pingwiny uywaj wchu nie tylko po to, eby trafi z powrotem do domu, ale przede wszystkim do rozpoznawania swoich krewnych i znajomych.


Naukowcy wykorzystali pingwiny peruwiaskie (Spheniscus humboldti) yjce w zoo w Brookfield niedaleko Chicago. Do eksperymentu wybrali kilka osobnikw z jednej kolonii. Wrd nich znalazy si pary razem wychowujce mode, matki z dziemi oraz osobniki samotne. Badacze pobrali prbki charakterystycznie pachncej wydzieliny z gruczow kuprowych, ktr ptaki wodne wykorzystuj do natuszczania pir, tak by stay si nieprzepuszczalne dla wody. Wydzielin posmarowali wntrze specjalnych bud, podobnych do tych, jakie pingwiny trzymane w niewoli wykorzystuj do budowy gniazd.  Nanieli te t substancj na filtry od kawy i umiecili pod materacami wycieajcych wntrze tych mikropomieszcze. Okazao si, e ptaki spdzaj duo wicej czasu w budach, ktre pachniay ich wspmaonkami lub potomstwem. Byo jasne, e pingwiny bez trudu odrniaj zapach swoich krewnych od zapachu obcych. Dziki temu unikaj chowu wsobnego.

W naturze pingwiny yj w koloniach zoonych z tysicy osobnikw. Dobieraj si jednak w monogamiczne pary. ?Maonkowie? na zmian wysiaduj jajo. W czasie kiedy jedno z nich opiekuje si dzieckiem, drugie idzie owi ryby. Gdy wraca, czasami po kilku tygodniach, musi rozpozna swojego partnera. Niezalenie od wielkoci kolonii zawsze udaje mu si to bezbdnie. Wczeniej naukowcy sdzili, e rodzice rozpoznaj si po gosie. Teraz wiadomo, e do stsknionego partnera pingwina wiedzie jego zapach.

Izabela Nowakowska/EurekNews 2011 09 22 b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy