Get Adobe Flash player

Rzodkiewnik pospolity potrafi ?nastawia? swj system obronnociowy niczym saper zapalnik czasowy w bombie. Jest bardzo dobrze przygotowany na poranny atak zarodnikw grzybw z rodzaju Hyaloperonospora - donosi dzisiejsze ?Nature?.

Plenie Hyaloperonospora atakujce rzodkiewnika, osiadaj na jego liciach, po czym wyrzucaj swoje zarodniki na wszystkie strony, z nadziej na spotkanie potencjalnego, nowego ?domu?. Roliny s najbardziej s naraone na taki atak wczesnym rankiem.Wtedy te wytaczaj grzybom prawdziw wojn.

Badania z
espou profesor Xinnian Dong z Duke University dowodz, e geny odpowiedzialne za zwalczanie zarodnikw wykazuj zmienn ekspresj (dziaanie), zalen od pory dnia. - Wyglda na to, e roliny s zaprogramowane do wyprzedzania infekcji, zgodnie z ich wewntrznym planem dobowym - tumaczy Xinnian Dong.


Uczeni udowodnili t hipotez, wystawiajc roliny na dziaanie zarodnikw pleni ?o wicie? i ?o zmierzchu? w szklarni ze sztucznie wymuszonym trybem dnia trwajcym zaledwie 12 godzin. Wskanik infekcji by zdecydowanie wyszy wieczorem ? roliny nie spodzieway si ataku o tej nienaturalnej dla niech porze.

Aby odnale konkretne geny i mechanizmy kontrolujce system obronny rolin, naukowcy rozpoczli seri eksperymentw na tak zwanych ?mutantach czasowych? ? okazach rzodkiewnika, ktre pozbawiono elementw systemu odpowiedzialnego za regulacje rytmu dobowego. Okazao si, e roliny, ktre nie wytwarzay biaka CCA1 byy znacznie bardziej naraone na infekcj ni normalne okazy. Jest wic oni kluczem do zrozumienia systemu obronnego rzodkiewnika.

Osignicia ekipy Dong pozwol badaczom na dalsze badanie zwizkw pomidzy odpornoci na rozmaite ataki a ?zegarem biologicznym? rolin2011_02_03_a_ok

Dominika Jdrzejczak

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy