Cała prawda o panterze

Pantera borneańska żyjąca w południowo-wschodniej Azji to nie jeden gatunek, lecz dwa podgatunki. Tak twierdzą naukowcy z zespołu kierowanego przez specjalistów z berlińskiego Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung.

Historia kotów z rodzaju Neofelis, do którego zalicza się pantera borneańska jest stosunkowo krótka.Po raz pierwszy zostały one opisane w 1821 roku, jako stworzenia żyjące w Azji Południow-wschodniej. Nazwano je panterami mglistymi Neofelis nebulosa. W 2006 roku okazało się, że koty żyjące na Borneo i Sumatrze są pod względem genetycznym zupełnie odmienne od swych kontynentalnych kuzynów. W ten sposób wyodrębniono panterę borneańską Neofelis diardi.

Teraz na podstawie badań DNA oraz analizy kształtu czaszek uczeni ustalili, że należy ten gatunek także należy podzielić - na dwa odrębne podgatunki. Pierwszy zamieszkuje Borneo a drugi Sumatrę.


Do takiej a nie innej ewolucji azjatyckich panter przyczyniła się sama natura. Przypuszcza się, że wybuch sumatrzańskiego wulkanu Toba ok. 75 tys. lat temu, niemal doprowadził do zagłady tych stworzeń.Kataklizm przetrwały najprawdopodobniej jedynie dwie populacje Neofelis: południowochińska oraz borneańska. Pierwsza dała początek wszystkim panterom mglistym żyjącym obecnie na kontynencie azjatyckim. Druga mieszkała na Bornego, a kiedy w trakcie jednej z ostatnich epok lodowcowych poziom mórz się obniżył, jej część powędrowała pomostem lądowym na Sumatrę.

 Potem, kiedy wody w oceanach przybyło - obydwie grupy straciły ze sobą kontakt. Tak właśnie powstały dwa odrębne podgatunki pantery borneańskiejjeden24sty2011ok


Anna Piotrowska