Get Adobe Flash player

Pantera borneaska yjca w poudniowo-wschodniej Azji to nie jeden gatunek, lecz dwa podgatunki. Tak twierdz naukowcy z zespou kierowanego przez specjalistw z berliskiego Leibniz-Institut fr Zoo- und Wildtierforschung.

Historia kotw z rodzaju Neofelis, do ktrego zalicza si pantera borneaska jest stosunkowo krtka.Po raz pierwszy zostay one opisane w 1821 roku, jako stworzenia yjce w Azji Poudniow-wschodniej. Nazwano je panterami mglistymi Neofelis nebulosa. W 2006 roku okazao si, e koty yjce na Borneo i Sumatrze s pod wzgldem genetycznym zupenie odmienne od swych kontynentalnych kuzynw. W ten sposb wyodrbniono panter borneask Neofelis diardi.

Teraz na podstawie bada DNA oraz analizy ksztatu czaszek uczeni ustalili, e naley ten gatunek take naley podzieli - na dwa odrbne podgatunki. Pierwszy zamieszkuje Borneo a drugi Sumatr.


Do takiej a nie innej ewolucji azjatyckich panter przyczynia si sama natura. Przypuszcza si, e wybuch sumatrzaskiego wulkanu Toba ok. 75 tys. lat temu, niemal doprowadzi do zagady tych stworze.Kataklizm przetrway najprawdopodobniej jedynie dwie populacje Neofelis: poudniowochiska oraz borneaska. Pierwsza daa pocztek wszystkim panterom mglistym yjcym obecnie na kontynencie azjatyckim. Druga mieszkaa na Bornego, a kiedy w trakcie jednej z ostatnich epok lodowcowych poziom mrz si obniy, jej cz powdrowaa pomostem ldowym na Sumatr.

 Potem, kiedy wody w oceanach przybyo - obydwie grupy straciy ze sob kontakt. Tak wanie powstay dwa odrbne podgatunki pantery borneaskiejjeden24sty2011ok


Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy