Get Adobe Flash player

 

Zwierzta i roliny uciekaj przed globalnym ociepleniem trzy razy szybciej, ni dotd sdzono. W cigu dekady ich siedliska przesuwaj si rednio 17,6 kilometra w kierunku chodniejszych rejonw ? donosi dzisiejsze ?Science?.

Uczeni pod kierunkiem prof. Chrisa Thomasa z University of York przeanalizowali przypadki zmian siedlisk ponad 2000 przypadkw rolin i zwierzt z caego wiata. W ten sposb chcieli sprawdzi, jak flora i fauna reaguje na gwatowne ocieplenie klimatu, ktrego ostatnio dowiadczamy.

Okazao si, e zarwno roliny, jak i zwierzta staraj si uciec od rwnika w chodniejsze rejony, zmierzajc bezporednio w kierunku obydwu biegunw. Tempo, z ktrym si przemieszczaj, jest imponujce ? zwaszcza w wypadku rolin. Wynosi ono statystycznie 20 cm na godzin. Oczywicie nie oznacza to, e dosownie si one przesuwaj, lecz niemal kady nowy kieek znajduje si ju w nowym (chodniejszym) miejscu.

Dane uzyskane przez naukowcw s urednione, co oznacza, ze niektre gatunki zmieniaj swoje siedliska znacznie szybciej. Na przykad wczeniej w centralnej Anglii motyl dostojka adippe jest spotykany obecnie  w szkockim Edunburgu, co oznacza pokonanie 220 kilometrw w cigu zaledwie dwch dekad! Z kolei brytyjska wierzbwka zwyczajna, niewielki brzowy ptaszek o dononym gosie, w tym samym okresie przesuna si 150 kilometrw na pnoc.

Roliny i zwierzta uciekaj w chodniejsze rejony, nie tylko zbliajc si do biegunw, lecz take zasiedlajc wyej pooone obszary. (Jak wiadomo, temperatura spada wraz z wysokoci). rednio jest to 12,2 metra na dekad, ale my rekordzistki, yjce u podna gry Kinabalu na Borneo, przesuny si w tym czasie 67 metrw wyej.

? Nasze badania pokazuj bezsprzecznie, i to globalne ocieplenie sprawia, e roliny i zwierzta przesuwaj si wyej, w gry oraz jak najdalej od rwnika. Po raz pierwszy udao nam si take wykaza, e to, na ile zmienia si ich rozmieszczenie, jest skorelowane ze zmian klimatu w danym regionie ? mwi wspautor bada dr I-Ching Chen, dawny doktorant University of York.

Anna Piotrowska/EurekNews 2011 09 19 a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy