Get Adobe Flash player

Amerykaskie niedwiedzie czarne ? baribale ? w czasie najgbszego zimowego snu oddychaj zaledwie dwa razy na minut, a ich serce bije raz na 14 sekund ? wynika z najnowszych ustale zespou dr. Timothy'ego Laske, ktre publikuje ?BMC Physiology?.

Uczeni przez okrgy rok 24 godziny na dob monitorowali bicie serca kilku niedwiedzi przy pomocy rejestratora ttna oraz specjalnej obroy, ktra za porednictwem fal radiowych raz na jaki czas wysyaa dane. Dziki temu udao si odkry, e zwierzta dowiadczaj ekstremalnych waha zmian bicia serca. Latem, kiedy niedwiedzie s aktywne okoo 18 godzin na dob, ich serca wykonuj rednio 200 uderze na minut. Natomiast w trakcie zimowej hibernacji oddychaj dwa razy na minut, a przerwa midzy dwoma uderzeniami moe wynosi nawet ponad 14 sekund (co daje 4 uderzenia na minut).

Co ciekawe, ciarne niedwiedzice zasypiaj gboko na pocztku zimy, ale ich ttno przyspiesza wraz z rozwojem ciy. Potem nastpuje pord i serce si uspokaja, zwalniajc do poziomu z pocztku zimy. Matka pi w jamie z maymi, ktre odywiaj si wycznie jej mlekiem.

Kady hibernujcy baribal nawet podczas gbokiego snu pozostaje niezwykle czujny. Dao si to zauway, kiedy naukowcy podchodzili w okolice niedwiedzich legowisk, by drog radiow pozyska dane. ? Nawet wtedy, kiedy staralimy si zachowywa jak najciszej, ich ttno przyspieszao, zanim podeszlimy do wejcia, i utrzymywao si na podwyszonym poziomie przez wiele dni. To dowodzi, e mimo gbokiego snu niedwiedzie s zawsze gotowe do reakcji na zagroenie ? mwi dr Laske.

Anna Piotrowska/EurekNews 2011 08 17 a

  

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy