Get Adobe Flash player

Zgubione, odnalezioneAfgaskie pantery niene maj si niele mimo polujcych na nie kusownikw oraz wojen. Ich obecno odnotowano w 16 miejscach pnocno-wschodniej czci Afganistanu ? donosz uczeni z Wildlife Conservation Society.

Pantery niene (Panthera uncia), zwane te irbisami, nale do rodziny kotowatych. Mog way do 70 kilogramw. Zamieszkuj wysokie partie gr Azji Centralnej. Najczciej mona je spotka na wysokoci 3-5 tysicy m. n.p.m. Szacuje si, e jest ich ok. 4,5-7,7 tysicy.

Do niedawna niewiele byo wiadomo na temat panter nienych zamieszkujcych Afganistan. Wojny toczce si w tym kraju od koca lat 70. XX wieku uniemoliwiay badania ich liczebnoci. By dowiedzie si nieco wicej na temat tych piknych zwierzt, Wildlife Conservation Society zamontowao w grach automatyczne kamery, wyposaone w czujniki ruchu. Robi one zdjcia, kiedy w ich zasigu znajdzie si poruszajcy si obiekt. Dziki temu udao si zarejestrowa obecno panter w kilkunastu miejscach Korytarza Wachaskiego ? wskiego pasa gr wcinitego midzy Tadykistan a Pakistan. (Fotografia powyej zostaa zrobiona wanie przez tamtejsz automatyczn kamer).

Teoretycznie pantery s pod ochron, ale wci zabija si je dla piknych futer. By uchroni zwierzta przed kusownikami, WCS edukuje lokaln ludno. Szkoli take specjalnych stranikw zajmujcych si ciganiem zoczycw. Stranikw jest 59, a ich liczba ma jeszcze wzrosn.

Anna Piotrowska/EurekNews 2011_07_16_a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy