Get Adobe Flash player


Wgierskie morele pochodz bezporednio od odmian tureckich. Wszystko wskazuje na to, e zaczto je uprawia na Wgrzech mniej wicej 300 lat temu - dowodzi midzynarodowy zesp uczonych na amach najnowszego ?Journal of the American Society for Horticultural Science.?

W odkryciu prawdy o pochodzeniu sodkich tych owocw pomogy naukowcom badania genetyczne. Wiadomo byo bowiem, e wszystkie znane dzi odmiany moreli wywodz si z Chin i mona wrd nich wyrni cztery grupy eko-geograficzne. Porwnanie DNA wgierskich moreli z innymi lokalnymi odmianami dowiodo, e nale one do grupy irano-kaukaskiej, s te bardzo podobne do owocw uprawianych obecnie w Turcji.

 Wyniki najnowszych bada potwierdziy wic to, co mona wyczyta w zapiskach historycznych zwizanych z okresem tureckiego panowania na Wgrzech. Wiadomo byo, e Turcy sprowadzili z Azji Mniejszej wiele rolin oraz drzew uprawnych. Teraz wiadomo na sto procent, e morele byy jednymi z nichjeden3sty2011


Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy