Get Adobe Flash player

Szkodliwe meduzy

Meduzy, pprzezroczyste galaretowate stworzenia, zazwyczaj nie s szkodliwe. Jednak w wikszej liczbie bywaj uciliwe. Teraz amerykascy naukowcy z Virginia Institute of Marina Science odkryli, e kiedy jest ich duo, cierpi cay morski ekosystem.

Meduzy to bardzo aktywne drapieniki polujce na rozmaite organizmy, od malekich skorupiakw po ryby. Ich rozmiary wahaj si od kilku milimetrw do okoo 2 metrw rednicy - najwiksze stworzenia z gatunku Stomolophus nomurai mog way nawet 200 kilogramw! Niektre stanowi zagroenie dla ludzi, bo ich jad powoduje bolesne oparzenia, problemy z oddychaniem a nawet zatrzymanie akcji serca. S te meduzy jadalne, jak Rhopilema esculenta poawiana w Chinach i Japonii.

Ostatnio uczeni obserwuj, jak w niektrych miejscach, dosownie nagle pojawiaj si tysice meduz. Zjawisko to wi z zakwitem fitoplanktonu - mikroskopijnych organizmw rolinnych. Fitoplankton jest rdem pokarmu dla drobnych stworze, ktrymi odywiaj si meduzy. Na dodatek w rejonie swojego zakwitu powoduje te powstanie beztlenowego rodowiska, w ktrym ryby nie s w stanie przey, za to przezroczyste drapieniki rozmnaaj si masowo. I im mniej ryb, tym wicej meduz, bo te pierwsze zjadaj mae okazy tych drugich.

By sprawdzi, w jaki sposb dua liczba meduz wpywa na ekosystem, naukowcy pod kierunkiem Roda Condona postanowili zbada ich rol na procesie przekazywania energii w morskim acuchu pokarmowym.

W tym przypadku energi jest wgiel. Pierwiastek pochodzi z dwutlenku wgla pobieranego przez morskie roliny z powietrza i jest przez nie wykorzystywany do budowy organizmu. Kiedy rolin (w tym przypadku fitoplankton) zjada may skorupiak, zawarty w niej wgiel zuywa do wasnego wzrostu i oddychania. A gdy skorupiaka zje meduza, cay cykl si powtarza. Tego typu zjawisko nazywamy przepywem energii. Im wicej meduza wykorzysta wgla, tym wicej zdobdzie energii i tym bardziej uronie.

Jednak grupa Condona dowioda, e dorose meduzy s puapk energetyczn, bo ryby i inne morskie organizmy ich nie jedz. Przez to przepyw energii jest zablokowany i cay ekosystem nie dziaa waciwie.

Co wicej, nawet po mierci meduzy przynosz wicej szkody ni poytku. Rozkadajce je bakterie maj problem z ?utylizacj? znajdujcego si w nich wgla, bowiem jest go bardzo duo. Normalnie, morskie stworzenia zawieraj 6 razy wicej wgla ni azotu, a w przypadku meduz jest go 25- do 30 razy wicej. Zamiast wic uywa go do budowy wasnych organizmw, wydalaj wraz z CO22011_06_07_a

Pawe Jakub Jaszczuk

 

CZYTAJ TAKE

Komentarze (1)
1poniedziałek, 21, styczeń 2013 14:34
@@@

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy