Get Adobe Flash player


Szympansy s bardziej podobne do ludzi ni ktokolwiek moe podejrzewa. yjce na wolnoci mode samice traktuj patyki niczym lalki. Przestaj si nimi bawi dopiero wtedy, kiedy same maj dzieci - donosi najnowsze wydanie ?Current Biology?.

Na amach tego czasopisma Richard Wrangham z Harvard University oraz Sonya Kahlenberg z Bates College opisali wyniki 14 -letnich obserwacji szympansw yjcych w parku narodowym Kibale w Ugandzie. Uczeni zauwayli, e cho zwierzta obydwu pci bawi si patykami, to samice traktuj je inaczej. Nosz drewienka ze sob tak, jak matki niemowlta, co udzco przypomina zabawy maych ludzkich dziewczynek lalkami. - To pierwszy gatunek zwierzt, u ktrych ten sam obiekt ma inne znaczenie dla samic i samcw - mwi Richard Wrangham z Harvard University. Samce traktuj bowiem patyki zazwyczaj jako narzdzia czy bro.

Najnowsze odkrycia sugeruj wic, e powszechnie wystpujcy we wszystkich kulturach wiata podzia na ?mskie? i ?eskie? zabawy nie jest jedynie wynikiem opartej na stereotypach pciowych socjalizacji, lecz wywodzi si co najmniej czciowo z ?biologicznego upodobania?.

Co ciekawe, szympansy bawi si swoimi ?patykowymi lalkami? do momentu, kiedy same maj dzieci. Zupenie tak, jakby naladujc inne, starsze samice przygotowyway si do roli matek. Na razie ten niezwyky obyczaj u yjcych na wolnoci zwierzt zaobserwowano jedynie w Ugandzie.- Jeli okae si, e w ?noszenie patykw? bawi si jedynie samice z parku Kibale, bdzie to pierwszy przypadek tradycji utrzymujcej si wycznie wrd modych, tak jak to jest w przypadku niektrych gier wrd ludzkich dzieci. To moe sugerowa, e szympansie tradycje s bardziej podobne do ludzkich ni wczeniej sdzono - mwi Wranghambrak

Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy