Get Adobe Flash player

Maleńka tancerka

Nagrywanie maleńkich owadów z prędkością 22000 klatek na sekundę? Naukowcy z Holandii udowadniają, że jest to możliwe i można przy tym dokonać ciekawych obserwacji.

Zespół specjalistów z uniwersytetu Wageningen sfilmował po raz pierwszy, zachowania w trakcie lotu maleńkiej pasożytniczej osy Trichogramma. Uczeni nagrywali z prędkością prawie 900 razy większą niż emisja obrazów w telewizji. Zarejestrowali, w jaki sposób podróżująca na motylach osa zeskakuje z nich, na ich jaja. W czasie lotu uderza skrzydłami 350 razy na sekundę. Wykonując salto do tyłu przeważnie ląduje na nogach, ale zdarza się jej czasami lądować na głowie. 

Trichogramma, zwana także kruszynkiem, jest jednym z najmniejszych owadów na świecie: ma milimetr długości i waży około 0,004 grama. Błonkówki te są wykorzystywane do ochrony roślin, bo składają własne jaja, w jajeczkach szkodników, na przykład bielinka kapustnika2011_05_30_a1

Paweł Jakub Jaszczuk


Film: Zobacz jak lata maleńka pasożytnicza osa Trichogramma. Stworzenie to ma milimetr długości!

CZYTAJ TAKŻE