Błędne kryteria ochrony

Według obowiązujących teorii, gatunek zagrożony wymarciem ma ograniczony zasięg występowania oraz niewielką liczebność. Jednak naukowcy z Imperial College London i Kew Gardens, twierdzą, że w przypadku niektórych roślin nie jest to takie oczywiste.

Grupa pod kierownictwem Jonathana Daviesa i Vincenta Savolainena stwierdziła, że przyjęte kryteria wymierania idealnie opisują tereny Wielkiej Brytanii, ale nie da się ich zastosować w Afryce Południowej. Na południu kontynentu afrykańskiego istnieje bowiem znacznie większa niż w Europie różnorodność biologiczna. Na dodatek wciąż tworzą się tam nowe gatunki, które mają małą liczebność oraz ograniczony zasięg występowania. Według obowiązującychdefinicji można je uznać za zagrożone wymarciem, a w rzeczywistości mogą być dopiero w trakcie powstawania.

Na tej podstawie uczeni stwierdzili, że należy określić nowe, dokładniejsze zasady wpisywania roślin na „Czerwoną Listę” gatunków zagrożonych, gdyż obowiązujące kryteria są nieprecyzyjne2011_05_26_c

Paweł Jakub Jaszczuk