Get Adobe Flash player

Wedug obowizujcych teorii, gatunek zagroony wymarciem ma ograniczony zasig wystpowania oraz niewielk liczebno. Jednak naukowcy z Imperial College London i Kew Gardens, twierdz, e w przypadku niektrych rolin nie jest to takie oczywiste.

Grupa pod kierownictwem Jonathana Daviesa i Vincenta Savolainena stwierdzia, e przyjte kryteria wymierania idealnie opisuj tereny Wielkiej Brytanii, ale nie da si ich zastosowa w Afryce Poudniowej. Na poudniu kontynentu afrykaskiego istnieje bowiem znacznie wiksza ni w Europie rnorodno biologiczna. Na dodatek wci tworz si tam nowe gatunki, ktre maj ma liczebno oraz ograniczony zasig wystpowania. Wedug obowizujcychdefinicji mona je uzna za zagroone wymarciem, a w rzeczywistoci mog by dopiero w trakcie powstawania.

Na tej podstawie uczeni stwierdzili, e naley okreli nowe, dokadniejsze zasady wpisywania rolin na ?Czerwon List? gatunkw zagroonych, gdy obowizujce kryteria s nieprecyzyjne2011_05_26_c

Pawe Jakub Jaszczuk

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy