Get Adobe Flash player

yjce na Antarktydzie pingwiny cesarskie potrafi wytrzyma pod wod nawet 20 minut. Dzieje si tak poniewa ptaki mog dostatecznie dugo podtrzyma spalanie tlenu w swych miniach - twierdz naukowcy z Scripps Institution of Oceanography. 

Wyniki bada Paula Ponganisa, Cassondry Williams i Jessiki Meir opublikowane w ?The Journal of Experimental Biology? pokazuj, e naukowcy mylili si do tej pory, co do natury tak zwanego ?limitu nurkowania tlenowego? (ang. aerobic dive limit). Dotychczas wierzono bowiem, e po pewnym czasie zapasy tlenu zmagazynowane w organizmie nurkujcego zwierzcia ulegaj cakowitemu wyczerpaniu. Minie pingwina miay wtedy przechodzi na procesy beztlenowe.

Mianem ?limitu nurkowania tlenowego ? okrelano wanie maksymalny czas swobodnego nurkowania a do wyczerpania si zapasw tlenu i wczenia mechanizmu oddychania beztlenowego. Przy czym oddychanie beztlenowe nie moe trwa wiecznie - jednym z jego produktw ubocznych jest kwas mlekowy powodujcy bl w miniach.

Kiedy jednak Paul Ponganis zmierzy poziom stenia tlenu w organizmie pingwinw po dugim nurkowaniu, okazao si, e czsteczki yciodajnego gazu wci s obecne w ptasich miniach. Pomiary czasu wykazay, e wrd 50 analizowanych zanurze, a 31 przekroczyo przewidywane maksimum czasu nurkowania przewidziane dla pingwinw cesarskich. Okazuje si, e maksymalny czas zanurzenia tych zwierzt moe by nawet 2-3 razy duszy od tego, co wynika z ?limitu nurkowania tlenowego?. Dlaczego?

W toku bada wyszo na jaw, e w rodkowej fazie nurkowania, krew pingwinw dociera do mini, gdzie uzupenia zmagazynowane zapasy tlenu, dziki czemu stale utrzymuje si tam pewien ?elazny? zapas yciodajnego gazu. Opnia to osignicie limitu czasu nurkowania przy utrzymaniu wydajnego metabolizmu tlenowego. To niezwyke odkrycie potwierdza, jak bardzo efektywny jest metabolizm ptasich nurkw2011_05_16_c

Dominika Jdrzejczyk

CZYTAJ TAKE

Komentarze (1)
1poniedziałek, 16, maj 2011 10:42
Wielka szkoda, e akurat najpikniejszy z gatunkw pingwinw skazany jest na zagad w wyniku zachodzcych zmian klimatycznych...

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy