Get Adobe Flash player

Skrzypy bliniaczo podobne do dzisiejszych, rosy na Ziemi ju 150 milionw lat temu. Dowodz tego badania skamieniaych szcztkw rolin znalezione na terenie argentyskiej Patagonii przez uczonych pod kierunkiem Alana Channinga z walijskiego Cardiff University.

Znakomicie zachowane skrzypy naukowcy odkryli w okolicy farmy San Augustin w grskim masywie Deseado. Poniewa 150 milionw lat temu znajdoway si tam gorce rda roliny ulegy tzw. permineralizacji. - Jeszcze przed rozkadem ich tkanki zostay wysycone wod zawierajc rozpuszczon krzemionk, co spowodowao potem powstanie wspaniaych trjwymiarowych form - mwi Channing. Dziki temu w skaach zachoway si najdrobniejsze detale pradawnych skrzypw.

Wyposaeni w mikroskopy uczeni wic mogli bez przeszkd studiowa detale budowy tych rolin. Okazao si, e pod wieloma wzgldami skrzypy z epoki dinozaurw niczym si nie rni od wystpujcych dzi rolin. To zaskakujce, bo cho byo wiadomo, e skrzypy s bardzo star grup (ich praprzodkowie pojawili si na ziemi ju ok. 375 milionw temu) to nie spodziewano si takiego podobiestwa midzy formami, tak oddalonymi od siebie w czasie.

Podobnie, jak dzi spotykane skrzypy z rodzaju Equisetum, okazy z Patagonii, miay jedn zielon odyg oraz endoderm II-rzdow (element budowy odygi). Jednak niektre cechy nowoodkrytego skrzypu byy zdecydowanie odmienne, dlatego naukowcy postanowili utworzy dla niego zupenie nowy gatunek, nazwany Equisetum thermale, co mona przetumaczy jako ?skrzyp z gorcych rde?. - Equisetum thermale wydaje si by najstarszym znanym przedstawicielem rodzaju Equisetum. Co oznacza, e historia znanych dzi skrzypw siga, co najmniej epoki jurajskiej. - mwi Channing. Odkrycie zespou brytyjskiego uczonego dowodzi, e znane dzi skrzypy to niesychanie stary rodzaj rolin, ktry przez ostatnie 150 milionw lat niewiele si zmieni2011_05_06_a

Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy