Get Adobe Flash player

Kocie cechy wilka

Cho nazywamy go wilkiem workowatym, pod wzgldem strategii polowa bardziej przypomina tygrysa. Nowe badania amerykaskich uczonych z Brown University rzucaj nieco wiata na zachowanie tego jednego z najbardziej tajemniczych torbaczy.

Ostatni wilk workowaty (Thylacinus cynocephalus), torbacz z Antypodw, zmar w zoo w tasmaskim Hobart w 1936 roku. Nie ulega wtpliwoci, e do zagady tych stworze na Tasmanii walnie przyczynili si europejscy osadnicy, urzdzajc na nie polowania. Jednak jak wykazay badania, ju wczeniej, wilki workowate znajdoway si na krawdzi wymarcia - kiedy wystpoway na terenie caej Australii i Tasmanii, natomiast na przeomie XVIII i XIX wieku mona je byo spotka jedynie na obszarze tej drugiej.

Przez wiele lat naukowcy zastanawiali si, co doprowadzio do takiego stanu. Jedn z moliwoci bya przegrana rywalizacja z psami dingo sprowadzonymi na Antypody przez Aborygenw ok. 4 tys. lat temu. ( Na Tasmanii tych drapienikw nie byo.) Na podstawie podobiestwa wygldu, zakadano, e w wiecie torbaczy wilk workowaty by w odpowiednikiem psw lub wilkw - zajmowa t sam nisz ekologiczn i prezentowa identyczn strategi oraz dynamik polowa, co one. Spekulowano, e stado thylacinusw mogo ciga swe ofiary, osacza je i dopiero potem zabija. 

Jednak najnowsze ustalenia zespou pod kierunkiem Borja Figueirido z Brown University dowodz, e pod wzgldem anatomii, a wic i sposobu poruszania si oraz stylu ycia, wilk workowaty bardzij przypomina kota ni psa. Porwnanie zachowanych szkieletw tego torbacza ze szcztkami zwierzt koto- i pso-podobnych takich jak pumy, pantery, szakale, hieny i wilki, ujawnio, e staw okciowy wilka workowatego do zudzenia przypomina stawy kotowatych. Wedug naukowcw, budowa tej czci ciaa jest wskanikiem sposobu poruszania si zwierzt oraz ich zrcznoci, co zdecydowanie przekada si na strategi polowa.

Koty zazwyczaj poluj samotnie, dopadajc swe ofiary znienacka. Kady, kto ma je w domu, wie, e potrafi godzinami obserwowa ptaszka i czeka, a ten zbliy si na tyle, by da si zapa jednym machniciem apy. Podobnie byo z wilkami workowatymi. - Zdobylimy przekonywujce dowody na to, co naukowcy wczeniej podejrzewali - stworzenia te nie byy drapienikami biegajcym za ofiar. Chocia nie ma wtpliwoci, e dieta wilka workowatego przypominaa menu dzisiejszych wilkw, nie znalelimy dowodw na to, e polowa w podobny sposb, co one - mwi Figueirido.

Jeli anatomia wilkw workowatych bardziej przypominaa anatomi koci ni psi, stworzenia te nie konkuroway z psami dingo o poywienie, std zagadka ich zagady, przynajmniej na kontynencie australijskim wci czeka na rozwizaniebrak

Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy