Get Adobe Flash player

Nie tylko due, drapiene ryby, rekiny czy tuczyki s podatne na wytrzebienie przez nadmierne poowy, lecz take znajdujce si na samym dnie acucha pokarmowego malekie sardynki czy sardele - ustali zesp pod kierunkiem Malina Pinsky'ego ze Stanford University.

By to odkry uczeni przeanalizowali ponad 200 prac naukowych na temat rybowstwa. Odnosiy si one do bada z terenu caego wiata. Ich wyniki byy jednoznaczne: w cigu ostatnich 50 lat mae ryby byy w rwnie czsto naraone na przetrzebienie co due.

Problem w tym, e owa drobnica zazwyczaj znajduje si na samym dole morskiego acucha pokarmowego i jej zagada moe mie daleko bardziej idce konsekwencje ni wytrzebienie np. rekinw. - Niewiele gatunkw ryb znajduje si na tym poziomie acucha pokarmowego, wic kiedy jeden z nich wyginie, bdzie to miao powane konsekwencje dla caego ekosystemu - mwi Pinsky.

Teoretycznie, przetrzebienie np. sardynek w jednym z rejonw wiata nie musi by duym problemem, bo ich populacja moe si odrodzi w cigu 5 lat, podczas gdy duym rybom zajmuje to lat 15. Zdarzaj si jednak wyjtki. Nadmierne poowy sardynek w rejonie kalifornijskiej zatoki Monterey, spowodoway zagad tamtejszych awic, a ich odrodzenie zajo z niewiadomych przyczyn kilkadziesit lat. By zapobiec tego typu wydarzeniom w przyszoci, Pinsky sugeruje ograniczenie pooww ryb o 50 procent2011_05_03_b

Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy