Get Adobe Flash player

Najmniejsze naczelne wiata, drapiene wyraki z gatunku Tarsius syrichta, potrafi komunikowa si za pomoc czystych ultradwikw ? donosi ?Biology Letters?. Dwikami o wysokich czstotliwociach posuguj si rwnie sprawnie co mistrzowie w tej dziedzinie ? nietoperze i delfiny.

Wikszo gatunkw wyrakw mimo skrytego, nocnego trybu ycia wydaje si raczej rozmowna. Nawoujc, umacniaj wizi spoeczne, upominaj rywali bezczelnie zbliajcych si do ich samic, a take ostrzegaj si nawzajem przed atakami drapienikw. Jednak niektre gatunki wystpujce na Filipinach i Borneo uwaane byy do tej pory za prawdziwe milczki. Zagadk ich pozornej maomwnoci rozwiza Nathaniel Dominy, profesor antropologii z Dartmouth College. Wyraki z Borneo wcale nie odzywaj si mniej ni inne ? tylko my nie potrafimy ich usysze.

Profesor Dominy przysuchiwa si odgosom wydawanym przez jednego z filipiskich wyrakw Tarsius syrichta. Odkry, e te malutkie stworzenia (dugo ich ciaa nie przekracza 16 cm) uywaj do komunikacji ultradwikw osigajcych redni czstotliwo okoo 70 kHz. Najcieszy zarejestrowany pisk by o ponad 20 kHz wyszy. Co wicej, wyraki te jako jedyne posuguj si niemal wycznie ultradwikami. Inne gatunki tych naczelnych umiej wchodzi na wysokie czstotliwoci, jednak posuguj si nimi dodatkowo, przeplatajc je ze zwyczajnymi dwikami.


Uywanie ultradwikw jest bardzo korzystne w razie zagroenia. Zwierz moe ostrzec swoje stado przed atakiem drapienika, samemu nie naraajc si na ujawnienie. Jednak przeniesienie caej komunikacji do wiata niewykrywalnego dla wikszoci innych stworze pociga ze sob jeszcze wiksze korzyci. Sprytne wyraki nie tylko nie cigaj sobie na kark drapienikw, ale te same nie ostrzegaj swych potencjalnych ofiar, co zdecydowanie uatwia im polowanie.


Izabela Nowakowska/EurekNews.pl 2012 02 09 a


Dwik: posuchaj dwiku wydawanego przez wyraki, ktry zosta tak przetworzony, by czowiek mg go utrzyma. Materia dostpny dziki Nathanielowi Dominy

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy