Get Adobe Flash player

Kolejna cecha uwaana za typowo ludzk znajduje odpowiednik w wiecie zwierzt! Osy z gatunku Polister fuscatus potrafi rozpoznawa twarze swoich pobratymcw ? donosi ostatnie ?Science?.


Wspomniane osy, nalece do podrodziny klecanek, maj mzg zbudowany zupenie inaczej ni ludzki, w dodatku jest on milion razy mniejszy. Mimo to wyksztaci si u nich mechanizm pozwalajcy rozrni twarze, ktry jest niezwykle podobny do wystpujcego u czowieka. To unikalne przystosowanie zafascynowao biolog ewolucyjn Elizabeth Tibbetts i jej doktoranta.
 

We wczeniejszych eksperymentach udao im si dowie, e osy Polister fuscatus reaguj duo bardziej agresywnie na wizerunki nieznanych sobie osobnikw ni na zdjcia towarzyszy z jednego gniazda. W najnowszych badaniach badacze wykorzystali prosty labirynt w ksztacie litery T. Na pocztku kadego z ramion wywietlali dwa zdjcia. Cz z nich przedstawiaa zdjcia os tego samego gatunku, na innych widniay gsienice, a pozostae zawieray proste figury geometryczne. Osy mogy liczy na nagrod tylko wtedy, kiedy konsekwentnie wskazyway tylko wybrany obraz z wywietlajcej si na kocu ramion pary. Po 40 prbach spdzonych na nauce owady potrafiy rozrni zdjcie waciwej osy, ale tylko jeli nie zostao zmienione komputerowo. Za to z gsienicami i geometrycznymi wzorami owady miay duy problem, cho to wanie kontrastowe, wyranie odcinajce si od ta ksztaty osy powinny widzie najlepiej.
 

Co wicej, wystarczyo usun jeden detal z pyszczka znajomego owada, by jego twarz staa si dla bioracej udzia w badaniach osy nierozpoznawalna. Wedug Tibbetts jest to niezbity dowd na to, e Polister fuscatus traktuj twarze swoich pobratymcw inaczej ni jakikolwiek inny przedmiot.
 

Po przetestowaniu innego gatunku osy stao si jasne, e tylko Polistes fuscatus radzi sobie z zadaniem. Wynika to prawdopodobnie ze specyficznej hierarchii panujcej w gniedzie tych os ? musz one walczy o swoj pozycj w spoecznoci. W takim otoczeniu niezwykle wane jest to, by pamita, kogo ju raz si stuko, a z kim ? dla wasnego dobra ? lepiej nie zadziera...
 

Izabela Nowakowska/EurekNews.pl 2011 12 05 a1


FILM: Dowiedz si nieco wicej o tych niezwykych owadach!

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy